петък, февруари 23, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Очертаване на земеделски земи 2023

Има множество промени при подаването на заявления и очертаването на площите през 2023 г. Едната промяна е, че за да подадеш заявление, съответно, за да очертаеш площите за подпомагане, трябва да имаш профил в СЕУ

Тоест, не е задължително да се минава през общинските служби. Ако фермерите разполагат с профил в СЕУ и електронен подпис, могат да приключат заявлението си от начало до край през СЕУ и тогава то да отиде в ИСАК.

Ако пък фермерите нямат електронен подпис или пък не могат сами да се справят, трябва да се мине все пак през общинските служби, но пак с това условие, че първо е нужен профил в СЕУ. За да се подаде заявлението дори и без електронен подпис, с помощта на ОСЗ, задължително трябва да имате профил в СЕУ.

В СЕУ ще върви и цялостната комуникация между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и конкретния земеделски стопанин. 

“При самото очертаване няма кой знае какви промени освен това, че има някои по-различни интервенции за подпомагане. Тоест, вече могат да се заявяват различни интервенции. 

Следващото, което е важно, във връзка с подаването на заявления и е различно – касае интервенцията Екологична инфраструктура. По нея ще има малко по-различни елементи, които могат да бъдат очертани и такива, които могат да бъдат видими в базите данни.

Например единични дървета. Досега нямаше такива елементи, но вече има. Те се включват като възможни ландшафтни елементи за очертаване. Иначе казано – вече освен очертаване на линии, полигони, синори, редици дървета и т.н., ще има и точкови елементи, които ще могат да се заявяват.

По думите му би трябвало този нов слой за ландшафтната инфраструктура да бъде готов до 1 март.

Но това не може да се гарантира на 100%. В момента е на 80% готов, но към момента включва само трайните ландшафтни елементи, а не всички видове екологични елементи, които могат да се очертават, например най-различни буферни ивици – те не съществуват на терен постоянно, за да бъдат видими. Земеделският стопанин трябва да прецени сам дали ще оставя такива и дали ще ги отбележи или не.

Най-важната промяна идва след самото очертаване.

Основната част от проверките по условията за допустимост ще се случват чрез Системата за мониторинг. Това е постоянно наблюдение със сателитни снимки, които ще бъдат обработвани компютърно, а не от човек и ще показват дали се спазват изискванията за подпомагане върху площите или не.

Данни от тази Система за мониторинг би трябвало да има още в момента, в който се кандидатства и стопаните да се ориентират по предварителните данни от мониторинга, а след това  – на ниво заявен парцел, ще се гледа дали се случва това, което се очаква да се случи в зависимост от заявената схема и култура.

Ако има някакви проблеми или потенциални нередности, земеделският стопанин ще бъде уведомен, за да може да реагира в посока пълно или частично оттегляне на дадения парцел.

В тази връзка, тъй като мониторингът ще определя основните показатели, т.е. ще проверява основните изисквани за допустимост – това означава, че досега познатият допустим слой няма да бъде фактор и няма да съществува.

От 2023 г. данните, по които ще се очертава, са физическите блокове (земеделска/неземеделска земя), данни от мониторинга, а след това ще се проверява и дейността чрез мониторинга.

 

 

 

Виктор Павлов