вторник, юли 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Заповед на МЗХ за забрана на риболова по области
НОВИНИ

Ограничават риболова и къмпингуването на култови язовири

Заповед на МЗХ за забрана на риболова по области
340Четения

Нова наредба на МОСВ променя в статута на едни от най-предпочитаните от рибари и къмпингари язовири: Батак, Белмекен, Голям Беглик, Калин, Кричим, Чаира. Тези язовири ще бъдат със променен статут от язовири за „любителски риболов“ на язовир с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, където любителския риболов е разрешен извън санитарно охранителната зона с категоризация „любителски риболов“. Съгласно наредбата писмото мотивите за промяна на категоризацията на язовирите са следните:

– язовирите Батак, Белмекен и Голям Беглик попадат в регистъра на питейните повърхностни водни тела в Източнобеломорски район като зони за защита на водите (Приложение 10, раздел 3, ПУРБ ИБР 2016-2021);

– язовир Калин попада в регистъра на питейните повърхностни водни тела в Западнобеломорски район като зони за защита на водите (Приложение 3.1.а, раздел 3, ПУРБ ЗБР 2016-2021);

– язовир Чаира е част от каскада „Белмекен-Сестримо-Чаира“ и е част от питейно водно тяло BG3МА900R229.

Виктор Павлов