четвъртък, януари 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Около 400 участници от цяла Европа обсъждат във Франция приноса на ЕПИ-Агри за прехода към иновации и агроекология

Събитието ще даде възможност за обмен на опит и знание и ще представи ползите, които предлага интерактивния подход, насърчаван от ЕПИ-АГРИ към агроекологичния преход

196Четения

Земеделски производители, изследователи, консултанти, неправителствени организации, предприемачи от селските райони, лица, отговорни за вземането на решения, представители на Оперативни групи – около 400 участника от цяла Европа се очакват в Нормандия на 25 и 26 юни 2019 г. на събитието, посветено на приноса на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) за прехода към агроекология. Това информираха от Института за агростратегии и иновации.

Agri Innovation Summit 2019 се организира съвместно от Министерството на земеделието и храните на Франция, Асоциацията на френските региони, мрежата ЕПИ-АГРИ, Френската селска мрежа и Европейската комисия, а домакин на форума е Регион Нормандия. Събитието ще даде възможност за обмен на опит и знание и ще представи ползите, които предлага интерактивния подход, насърчаван от ЕПИ-АГРИ към агроекологичния преход посредством Оперативни групи, подкрепяни от Общата селскостопанска политика, както и Мulti-actor проектите, финансирани от Програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Срещата на високо равнище се очаква да бъде открита от Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони, Министъра на земеделието и храните на Франция и президента на региона Нормандия. Тя ще започне с дебат за бъдещето на политиката, свързани с иновациите в селското и горското стопанство и ще обедини представители от Оперативни групи на ЕПИ-АГРИ в цяла Европа, както и местни участници и експерти.

Как да се намали използването на суровини като начин за увеличаване на автономността на стопанствата? Какви видове производствени системи могат да осигурят устойчиво управление на природните ресурси? Как може агроекологията да бъде по-добре интегрирана в рамките на веригата на доставки, с потребителите, гражданите и местните райони? Как може да се насърчава обменът на знания, съвместното създаване и разпространението на иновациите на всички нива? Това са тематичните въпроси, които ще обсъждат участниците в Agri Innovation Summit 2019.

В рамките на програмата на Срещата на високо равнище за агроиновации са предвидени полеви посещения на стопанства от Оперативни групи в близост до Лизио, регион Нормандия, Северозападна Франция.