петък, февруари 23, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияНОВИНИ

Окончателно: Българското розовото масло остава извън класификацията за опасни продукти

Розопроизводителите могат да бъдат спокойниРозопроизводителите могат да бъдат спокойни

Това е окончателното споразумение постигнато между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета, съобщи евродепутатът Атидже Алиева-Вели
„Голям успех за България! Общите ни усилия дадоха резултат! Българското розово масло и етеричните масла остават извън класификацията за опасни продукти! Това е окончателното споразумение постигнато между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета.“, коментира евродепутатът Атидже Алиева-Вели постигнатото временно споразумение относно нови правила за класифициране, етикетиране и опаковане на химически вещества и смеси в Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане.
Преговарящите се съгласиха, че вещество, съдържащо повече от една съставка (MOC), ще бъде оценено, за да се установи класификацията му според класове на опасност, като се използва наличната информация за известните му съставки, както и за самото вещество. MOC, извлечени от растения или растителни части (етерични масла), са освободени – сделката изисква Комисията да представи научен доклад относно тяхната класификация, последван от законодателна процедура, ако е необходимо, в рамките на пет години след влизането в сила на новите правила, съобщават от Европейския парламент.

За да се даде възможност на потребителите да разберат по-добре информацията относно опасността от различни химикали (като почистващи продукти), договорените правила определят минимални размери в милиметри на етикетите, пиктограмите и размера на шрифта, намиращи се върху опаковката. Доставчиците ще получат повече гъвкавост, тъй като новите правила ще позволят по-широко използване на разгъващи се етикети.

За да бъде в крак с цифровизацията, сделката включва правила за доброволно цифрово етикетиране и свързани технически изисквания, като информацията да може да се търси, достъпна с по-малко от две кликвания за всички потребители в ЕС, безплатно и за период от най-малко десет години.
За да бъде в крак с цифровизацията, сделката включва правила за доброволно цифрово етикетиране и свързани технически изисквания, като информацията да може да се търси, достъпна с по-малко от две кликвания за всички потребители в ЕС, безплатно и за период от най-малко десет години.

По искане на Парламента споразумението забранява използването на „екологични претенции“ за вещества или смеси, класифицирани като опасни – рекламите не трябва да съдържат твърдения като „нетоксичен“, „безвреден“, „незамърсяващ“, „екологичен“ или всякакви други, несъвместими с тяхната класификация.

„С тази сделка направихме значителна стъпка към защитата на нашите граждани и околната среда. Регламентът за класифициране, етикетиране и опаковане е един от двата ключови стълба на химическото законодателство на ЕС и съществен компонент от Стратегията за устойчивост на химикалите. Неговото преразглеждане значително повишава нивото на защита на потребителите и околната среда, като по-специално засилва защитата на децата и правата на потребителите. С въвеждането на нови класове на опасност той предоставя по-добра информация за всички продукти, съдържащи химикали. Ние също така обръщаме внимание на рисковете, произтичащи от онлайн продажбите, и въвеждаме специфични разпоредби за станциите за зареждане, за да сведем до минимум излагането на хора. Предоставяйки дерогация за някои вещества, съдържащи повече от една съставка, извлечена от растения или растителни части, ние подкрепяме селското стопанство и МСП и гарантираме устойчивостта и конкурентоспособността на сектора на етеричните масла. И накрая, предоставяме адекватен период на индустрията да се адаптира към новите изисквания.“, коментира докладчикът Мария Спираки.

Това преразглеждане на Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) ((ЕО) № 1272/2008) е част от Европейския зелен пакт за укрепване и опростяване на правната рамка за химикалите, за да се гарантира среда без токсични вещества и прилагането от Стратегията за химикалите, приета през октомври 2020 г. На 20 април 2023 г. влязоха в сила нови класове на опасност за химикали и критерии за класифициране на вещества и смеси.

Виктор Павлов