понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Онлайн семинар отговаря възможно ли е повторно използване на водите за напояване

Темата за недостига на вода е много актуална през последните години

Перспективите пред повторното използване на водите за напояване в земеделието е темата на предстоящия на 26 януари, вторник, семинар организиран от Аграрен университет – Пловдив. Събитието ще се проведе онлайн в платформата ZOOM от 9,00 ч.

Темата за недостига на вода е много актуална през последните години, особено във връзка с поливното земеделие. Приемането на Регламент ЕС 742/2020 относно минималните изисквания за повторно използване на водата в селското стопанство, дава основание и представлява задължение за страните-членки да създадат възможност за такова повторно използване при съблюдаване на безопасността на храните и опазване на околната среда. В същото време, повторното използване на водата ще намали натиска върху този важен природен ресурс и ще създаде допълнителни работни места.

По време на семинара ще се представят постигнатите резултати от реализирането на проект Suwanu Europe, финансиран по програма Хоризонт 2020, а признати  експерти и професионалисти в секторите на селското стопанство и водите ще представят теми свързани с:

► възможности и предизвикателства пред използването на регенерирани водите за напояване в селското стопанство;
► възможности за подпомагане на земеделските стопани по ПРСР 2014-2020;
► влияние на проектите за възстановяване на напоителната инфраструктура върху цената на водата;
► примери за повторно използване на водите в земеделието на България и чужбина;
► технологии на пречистване на водите и системи за напояване с регенерирани води;
► други.

Г-жа Петя Куманова (Заместник главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“) ще представи възможностите за подпомагане на земеделските стопани  по различни консултантски пакети, включително и за напояване по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020, както и дейности на НССЗ свързани с ефективното използване на водните ресурси по проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“ (проект NEFERTITI), финансиран по програма Хоризонт 2020.

За да вземете участие в събитието е необходимо да попълните онлайн формата за регистрация преди 26 януари 2021 г. След като се регистрирате ще получите линк към платформата за провеждането на събитието. Запазете го. След отваряне на линка в Zoom ще ви се даде възможност да инсталирате файл за използване на платформата и участие в семинара.

Виктор Павлов