понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Определена е ставката по еко схема за намаляване използването на пестициди от Кампания 2023

Определена е ставката по еко схемата за намаляване използването на пестициди за Кампания 2023 г. Размерът й за обработваеми земи е 102,14 лв. на хектар, за трайни насаждения земеделските стопани ще получат по 193,20 лв. на хектар, а за постоянно затревени площи – 9,20 лв. на хектар.Прилагането на интервенцията има доброволен характер.
С текста на заповедта може да се запознаете inbound3903188525903795086.

Виктор Павлов