събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Опростяват контрола на малките стопанства

Държавите членки могат да ограничат подкрепата само за основен доход за устойчивост (сегашния СЕПП) на 100 000 евро.

Европейският съюз работи върху това  да се облекчи административната тежест от контрола върху малките стопанства. Затова се предвижда при установяването на стандартите на Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) да се отчита и размерът на стопанството. Държавите членки ще имат възможността да създадат опростена система за контрол на малките стопанства.  Това стана ясно на последното заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел на 5 октомври.

България продължава да иска дребните стопани да бъдат изключени от контрола на условността, се посочва в последния бюлетин за ОСП на Министерството на земеделието.

Има промяна и в законопроекта в частта за таваните и намалени директни плащания. Държавите членки могат да ограничат подкрепата само за основен доход за устойчивост (сегашния СЕПП) на 100 000 евро. 

Германското председателство запазва предложението си за доброволен механизъм за намаляване на директните плащания над 60 000 евро, както и за приспадане на разходите за труд. 

По отношение на обвързаната подкрепа към момента се запазва 13+2% за протеинови култури, като предложението се подкрепя от мнозинството държави. България обаче поиска по-висока амбиция.

Страната ни отново настоява за запазване на преходната национална помощ на текущото ниво до края на периода. За новата ОСП искаме само смяна на референтната година за прилагане на схемите – 2018 г.

Друга насока, в която се работи, е да се върви стабилно към това да има задължителен дял за екосхеми, въпреки че редица държави членки са против или със сериозни резерви.

Виктор Павлов