сряда, април 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Оптимално подхранване на есенни култури

Оптимално подхранване на есенни културиОптимално подхранване на есенни култури

Балансираното минерално торене (с азотни, фосфорни и калиеви торове) е една от неотложните задачи за земеделските производители при подготовката за есенниците. Чрез правилното и прецизно торене се повишава издръжливостта на растенията към болести, ниски температури и плевели.
Доброто фосфорно торене наесен е основна предпоставка за повишаване на ефективността на азотното подхранване напролет. Торенето с калиево-съдържащи торове повишава устойчивостта на растенията към гъбни болести. Усвояването на калия е по-добро, ако се внесе срещу предшественика: при окопни култури-царевица, слънчоглед, при бобови култури- фасул, леща, грах или рапица.

Значение на фосфора за развитието на културите:

Внасянето на фосфорни торове преди сеитбата благоприятства по-доброто вкореняване на растенията и формирането на добре гарниран посев, а с калиевите – за натрупване на въглехидрати и създаване на устойчивост към ниски температури през зимата.

Оптимално подхранване на есенни култури
Оптимално подхранване на есенни култури

Торовата норма от фосфорни и калиеви торове се внася с обработката на почвата след прибиране на предшественика или като запасяващо торене срещу предшественика. При торене на площите разхвърлянето на торовете по повърхността трябва са извършва качествено и да не се допуска торене тип „зебра”.

Отлични резултати при есенници:

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Район: община Бяла Слатина, Северозападна България

Стопанска година: 2017-2018 г.

Тип почва: карбонатен чернозем

Сорт: Пибрак

Тимак стратегия: Duofertil TOP38 (20 кг/дка)

Резултат: +29кг/дка увеличение при Тимак технологията

 

Duofertil TOP 38Тимак технология: след задълбочен почвен анализ, на полето с пшеница е приложена NP формулацията Duofertilâ TOP38, в доза 20 кг/дка

При контролата, като основно подхранване е приложен NP продукт в доза 35 кг/дка,

В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 827 кг/дка, а при контролата – 798 кг/дка. Разликата в добива е 29 кг/дка, а растенията са много по-добре развити и с по-развита коренова система, което е и предпоставка за по-качествена продукция и по-висок добив.

Duofertil TOP 38

Район: Северна България

Стопанска година: 2017-2018 г.

Тип почва: карбонатен чернозем

Сорт: Мойсон

Тимак стратегия: Duofertil TOP38 (20 кг/дка)

Резултат: +98кг/дка увеличение при Тимак технологията

Тимак технология: след  задълбочен почвен анализ, на полето с пшеница отново е приложена NP формулацията Duofertil TOP38, в доза 20 кг/дка

При контролата, като основно подхранване е приложен NP продукт в доза 35 кг/дка,

В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 741 кг/дка, а при контролата – 643 кг/дка. Разликата в добива е 98 кг/дка, а растенията са много по-добре развити и с по-развита коренова система, което е и предпоставка за по-качествена продукция и по-висок добив.

Култура: рапица

Район: Западна  България, с. Червена Могила

Стопанска година: 2018г.

Тип почва: кафява-горска;

Сорт: Еуралис

Тимак стратегия: Duofertilâ TOP34 (20 кг/дка)

Резултат: +12% увеличение при Тимак технологията

Тимак технологията е изградена на база на почвен анализ, в следствие на което със сеитбата е приложена NPK формулацията Duofertilâ TOP34, в доза 20 кг/дка, а на полето с контролата е приложен NP продукт (20/20), в доза 20 кг/дка. Отчетеното увеличение в добива с 12%, както и качеството на продукцията и външния вид на растенията са видимо по-добри при Тимак технологията.


Вижте повече за решенията на Тимак Агро България за оптимално подхранване на есенниците ОТ ТУК