понеделник, декември 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Оптимално подхранване на пролетни култури през пролетта: биостимулатори

Биостимулатори при царевица и слънчоглед

Оптимално подхранване на пролетни култури през пролетта: биостимулаториОптимално подхранване на пролетни култури през пролетта: биостимулатори

Биостимулатори при царевица и слънчоглед

Основният дял от площите заети с пролетните култури се пада на царевицата и слънчогледа.
И двете култури се отличават с добре развити коренови системи, които проникват в дълбочина и обхващат голям обем почва.

Слънчогледът не е много взискателен към свойствата на почвата, но предпочита богати, дълбоки почви, добре запасени с хранителни елементи и влага. Отзивчив е на торене и напояване – реагира добре на азотно, фосфорно и калиево торене. При слънчогледа трябва да се внимава с азотното торене – излишъкът на азот води до намаляване на масленото съдържание и до понижаване устойчивостта на растенията към болести. Доброто фосфорно торене, увеличава добива и масленото съдържание на семената, а калият – повишава абсолютната маса и маслеността на семената. Друг важен хранителен елемент е борът – спомага за по-доброто оплождане на цветовете и повишава добивите. При високоолеиновите слънчогледи, трябва да се обърне сериозно внимание на сярата, магнезия и молибдена.

Подобно на слънчогледа, царевицата също предпочита дълбоките, рохкави, структурни и богати на хранителни вещества и с неутрална реакция почви. В такива почви влагата се задържа по-продължително и се използва по-пълно от растенията през вегетационния период. Царевицата не понася преовлажняването в по-ранните етапи от развитието си – затруднява се усвояването на фосфора, нарушават се процесите на белтъчния обмен и се понижава общата продуктивност на органично вещество. Царевицата е азотолюбива култура, но и фосфорното и калиево торене влияят позитивно, като повишават добивите на зърно и подобряват качеството, а в допълнение повишават ефекта от високите азотни торови норми.

Съществена роля за развитието на пролетните култури, за регулирането на кореновата система и поддържането на фото-синтетичната активност имат гамата листни и коренови биостимулатори на Тимак Агро.

Гамата коренови биостимулатори Fertiactyl

Гамата коренови биостимулатори Fertiactyl ® има ясно изразен анти-стресов ефект и подпомагат процесите на развитие на кореновата система:

Употребата на решенията Fertiactyl ® дават тласък на растежа, подпомага дружното развитие на културата и кореновата система, за да може растението да преодолее шарената влага и да достигне влагата в по-дълбоките части на почвения слой. Подходящи възможности за прилагане при пролетници са Fertiactyl Trium и Fertiactyl Starter.

Поради добавеното съдържание на цинк, Fertiactyl Trium е особено подходящ за царевичните насаждения, с препоръчително приложение във фенофаза 2-4 лист, за да се подпомогне развитието на кореновата система и да се обезпечи набавянето на вода от по-дълбоките почвени слоеве при засушливите периоди.

Северозападна България: на царевично поле в Койнаре, обл. Плевен, е приложен коренов биостимулатор Fertiactyl Trium :

Поради засушливите периоди през пролетта на 2018г. и нередовното поникване на царевичните посеви, на полето е приложен коренов Fertiactyl Trium, в доза 250 мл/дка, във фенофаза 4-6 лист на царевицата.

На снимката: 15-20 дни след употребата на ФА Триум, се наблюдава по-добре развита

15-20 дни след употребата на ФА Триум, се наблюдава по-добре развита коренова система - с 15 см повече от тази на контролата. Близо месец по-късно, след паднала градушка, беше установено, че третираните с Fertiactyl Trium растения са много по-здрави и преодоляват стреса от неблагоприятните климатични условия много по-бързо.
15-20 дни след употребата на ФА Триум, се наблюдава по-добре развита коренова система – с 15 см повече от тази на контролата. Близо месец по-късно, след паднала градушка, беше установено, че третираните с Fertiactyl Trium растения са много по-здрави и преодоляват стреса от неблагоприятните климатични условия много по-бързо.

коренова система – с 15 см повече от тази на контролата. Близо месец по-късно, след паднала градушка, беше установено, че третираните с Fertiactyl Trium растения са много по-здрави и преодоляват стреса от неблагоприятните климатични условия много по-бързо.

Приложението на Fertiactyl Trium е част от цялостна технология, съгласно почвено-климатинчите условия и включва основно подхранване с Duoferttil TOP 38 (в доза 20 кг)

При маслодайни култури като слънчоглед, Fertiactyl Starter се препоръчва във фаза
2-4ра двойка листа.

Листните биостимулатори от гамата Fertilеаder® се отличават с изразен антистресов ефект и имат системно действие. Гамата обединява широк набор от продукти, съобразени с нуждите на културите в конкретната фаза на развитие:

Приложението на листните биостимулатори от гамата Fertileader се препоръчва на етап бутонизация при слънчогледа – преди бутон и цъфтеж, а при царевицата – преди изметляване.
Листните биостимулатори също имат системно действие и допринасят за поддържане на фото-синтетичната активност и забавяне стареенето на фото-синтетичния апарат. В резултат се предотвратява усърдната транспирация и се запазва влагата в растенията. Наличието на макро и микроелементи в състава им спомага за подобряване на опрашването и оплождането и стимулира растежа.

Пример: през 2018г., в гр. Кнежа, на поле с царевица при наш клиент, след повреждане на насажденията от градушка са приложени листни биостимулатори Fertilеаder Trio и Fertilеаder Rame, в комбинация. Целта на приложението на Fertilеаder Rame е санитарно – благодарение на съдържанието на мед (Cu:11,9%), а на Fertilеаder Trio – да възобнови растежа.
Биостимулатори при царевица и слънчоглед