неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Оптимално подхранване на слънчоглед и царевица през пролетта

С кои торове е най-подходящо да бъде извършено пролетното торене на слънчоглед и царевица

Оптимално подхранване на слънчоглед и царевица през пролетта

Торене на слънчоглед през пролеттаОптимално подхранване на слънчоглед и царевица през пролетта

Основният дял от площите заети с пролетните култури се пада на царевицата и слънчогледа. И двете култури се отличават с добре развити коренови системи, които проникват в дълбочина и обхващат  голям обем почва.

Слънчогледът не е много взискателен към свойствата на почвата, но предпочита богати, дълбоки почви, добре запасени с хранителни елементи и влага. Отзивчив е много на торене и напояване. Реагира добре на азотно, фосфорно и калиево торене. При слънчогледа трябва да се внимава с азотното торене, тъй като излишък на азот води до намаляване на масленото съдържание и до понижаване на устойчивостта на растенията към болести. Доброто фосфорно торене от своя страна увеличава добива и масленото съдържание на семената, а калият – повишава абсолютната маса и маслеността на семената. Друг важен хранителен елемент за слънчогледа е борът – спомага за по-доброто оплождане на цветовете и повишава добивите. При високоолеиновите слънчогледи също така трябва да се обърне сериозно внимание на сярата, магнезия и молибдена.

Подобно на слънчогледа, царевицата също предпочита дълбоките, рохкави, структурни и богати на хранителни вещества и с неутрална реакция почви. В такива почви влагата се задържа по-продължително и се използва по-пълно от растенията през вегетационния период. Царевицата не понася преовлажняването в по-ранните етапи от развитието си – затруднява се усвояването на фосфора, нарушават се процесите на белтъчния обмен и се понижава общата продуктивност на органично вещество. Царевицата е азотолюбива култура, но фосфорното и калиево торене влияят позитивно върху културата като повишават добивите на зърно и подобряват качеството, а освен това повишават ефекта от високите азотни торови норми.

С оглед периода и начина на приложение,най-напред при пролетните култури следва да бъде извършено основно подхранване смикрогранулирани и/или гранулирани торове:

От микрогранулираните решения, препоръчваме Greenstart, който се прилага сега напролет, за добър старт на културите, форсиране развитието на корена и надземната маса и дружно поникване и преодоляване на шарената влага. Освен с вложения патент Physio+, тази формулация е обогатена с високо съдържание на фосфор, който спомага именно за равномерното и дружно поникване при царевичните и слънчогледови култури. По този начин се намалява и плевелната растителност и се увеличава добивния потенциал на пролетниците.

На по-следващ етап или едновременно с микрогранулата, могат да се добавят и гранулирани решения, чийто избор е в зависимост от почвено-климатичните условия. Препоръката за приложение на гранулираните решения е предсеитбено – площно или по време на сеитбата, в препоръчаната за конкретните почвени характеристики доза. Тук е важно да се обърне внимание на следната особеност – ако даден фермер извършва предсеитбеното торене с торачка, дозата му следва да е леко завишена, а ако се извършва със сеитбата, тогава дозата може да се оптимизира и така да се повиши рентабилността на декар.

От NP решенията, препоръчваме  Duofertil TOP38, от приложението на който са постигнати отлични резултати при царевицата в предходната стопанска година. Формулацията Duofertil TOP38 със съдържание на азот и фосфор (8-30), обогатена със сяра и микроелементи, е доказано ефективна при всички почвено-климатични условия. Постигнатите отлични  резултати от приложението му са при почви запасени с калий, при които продуктът най-успешно подпомага културите да разгърнат своя заложен генетичен потенциал.

Другото NP решение за богати и запасени с калий почви е Eurocereal, който работи отлично при почвена киселинност в рамките на 6-8 pH, или в диапазона от леко кисели до слабо алкални почви. Препоръчително приложение е предсеитбено, а при редово приложение по време на сеитбата, отново можем да оптимизираме разходите на декар чрез понижаване на дозата.

От комбинираните NPK решения за пролетниците препоръчваме Timac 42 и Kalii Sprint.

Наличието на калий във формулацията Timac 42 (със съдържание 10-12-20), дава изключително добри резултати при слънчогледа, като калиеволюбива култура. Заради оптималното съчетание на сяра, калий и микроелементи, е особено подходящ за развитието на слънчогледовите култури – спомага за натрупването на мастни киселини и повишава качеството на маслото, като необходимо условие за постигане на висок добив. Постигнати са отлични резултати и при царевица, в условия на леко кисели до слабо алкални почви или в диапазон от 6-8 pH.

Другият продукт от NPK гамата на ТимакАгро, Kalii Sprint е специализиран за условията на кисели почви, където най-успешно може да бъде използван неговият хранителен потенциал.

Кликни върху отделните продукти в таблицата за допълнителна информация

Торене на царевица през пролетта

Image Map

При царевицата като азотолюбива култура, препоръчваме приложението на Timac Start  (със съдържание 20-10-5), обогатен със сяра и микроелементи. Особено подходящ при кризисни ситуации на засушливи периоди, каквито бяха април, май и началото на юни от предходната 2018 г. При подобни условия, ролята на калия е да регулира водния обмен в самото растение на физиологично ниво, да подпомогне стесняването на устицата и редуцирането на транспирацията, което води до намаляване загубата на вода и благоприятства развитието на царевицата, без ранно засъхване.

Именно това е ролята на подаване на точно необходимите количества в ключови моменти – кризисни или неподходящи метеорологични условия. Дозата може да варира, в зависимост от момента на приложение и типа агротехнически мероприятия в конкретното стопанство, както и в зависимост от почвено-климатичните условия.

Торене на царевица през пролетта

Други добри решения за подхранване на пролетните култури, при доказана нужда от фосфор са Eurotim Plus и Duofertil TOP 34. Приложението на всяка една от двете формулации зависи от конкретните нужди на културата и желаният добив.

Кликни върху отделните продукти в таблицата за допълнителна информация

Съществена роля за развитието на пролетните култури, за регулирането на кореновата система и поддържането на фото-синтетичната активност имат листните и коренови биостимулатори. Очаквайте повече информация за гамите Fertileader и Fertiactyl, в следващия брой.

Повече информация за продуктите научете от екипа на Тимак Агро от ТУК

Image Map