понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

ОПТИМАЛНО ПОДХРАНВАНЕ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ и ЛОЗЯ

Почвените характеристики определят наличността на хранителни елементи и тяхната достъпност за растенията. При подхранването на трайните насаждения, трябва да се вземе предвид фактът, че растежът се контролира, не от общото количество налични хранителни вещества, а от тези в недостиг

ОПТИМАЛНО ПОДХРАНВАНЕ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ и ЛОЗЯ

Почвените характеристики определят наличността на хранителни елементи и тяхната достъпност за растенията. При подхранването на трайните насаждения, трябва да се вземе предвид фактът, че растежът се контролира, не от общото количество налични хранителни вещества, а от тези в недостиг

ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ!

Благодарение на опита и научните разработки на Група Рулие, Тимак Агро предлага решения за оптимално подхранване, които оказват влияние върху основните фактори, отговорни за повишаване на почвеното плодородие.

Tимак Агро България има подходящи гранулирани формулации за запасяващо торене на трайни насаждения:

 • NPKформулацията Duofertil® TOP 34 (5-19-10), със съдържание на сяра, цинк и бор и включени допълнителни патенти MPPA®-DUO®: особено подходяща при почви с доказана ниска запасеност на калий. Продуктът осигурява оптимално хранене на трайните насаждения през целия жизнен цикъл, за получаването на висококачествена продукция.
 • PK формулация Eurofertil®+36 (0-12-24), с неутрално действие за запасяващо торене на трайни насаждения и лозя. Включените патенти Physio+ и Mesactyl® подобряват структурата на почвата, стимулират развитието на почвените микроорганизми, за създаване на неутрална среда около гранулата и подпомагане развитието на кореновата система.

Ефектът от стимулирането на растежа и формирането на повече коренови власинки, осигурява по-добър хранителен прием и гарантира оптималното хранене на растенията.

 • И две решения, предназначени за биоземеделие:
  • PhysioNatur PKS 41(0-13-15): единствен по рода си PKS тор, специално създаден за биоземеделие: патентът Physio+ осигурява по-добър коренов растеж, формиране на повече коренови власинки и по-добро усвояване на хранителните вещества в почвата;
  • Euronature P 26(0-26-0), който има отлични резултати при кисели почви: високото съдържание на фосфор обезпечава изцяло нуждата на културата и подпомага ефективното хранене на растението;
 • Други решения за торене на трайните насаждения:рано напролет Timac 42 (NPK 10-12-20), Eurotim Plus (NPK 10-18-12), Sulfammo (25-0-0) или Kalii Sprint (6-11-21) за насаждения при кисели почви.

 Кореновите и листни биостимулатори на Тимак Агро могат да се приложат в комбинация с гранулираните решения, като допълнение на технологията за оптимално вкореняване и прихващане на трайните насаждения.

Fertiactyl®: кореновите биостимулатори от гамата на Тимак Агро

Наличието на активирани хумусни и фулвиеви киселини, зеатин и глицин-бетаин в продуктовата гама Fertiactyl®, спомагат за мобилността на минералните елементи, стимулиране на микробния живот, кореновото развитие, засилване на  метаболизма и имат силно изразено анти-стресово действие.

Биостимулаторите Fertiactyl GZ, Fertiactyl Starter и Fertiactyl Trium се препоръчват за млади насаждения за по-доброто вкореняване и развитие на младата коренова система, а Fertiactyl Green Extreme е особено подходящ за трайни насаждения при почви с алкална реакция.

KSC: Водоразтворими торове за капково приложение

Приложението на водоразтворимите торове от гамата KSC® е препоръчително в периода на активна вегетация: от начало на вегетацията, във фазите на цъфтеж и връзване до момента на нарастване на плода. 

Патентования комплекс PHYT-ACTYL® в продуктите от гамата подпомага увеличаване  качеството на продукцията чрез:

 • Активиране на метаболитните процеси
 • Принос на изцяло усвоими микроелементи
 • Отлична трансформация на абсорбираните минерали
 • Отлично поведение в условията на висока соленост

Буферен ефект върху рН

Fertileader®: Биостимулатори за листно приложение

Благодарение на наличието на глицин бетаин, IPA, аминокиселини и макро- и микроелементи биоситмулаторите в гамата имат ясно изразен анти-стресов ефект и спомагат за:

 • Интензивна фотосинтеза и запазване на хлорофила
 • Подобряване абсорбцията и транспорта на хранителни елементи
 • Подобряване листната абсорбция на хранителни елементи

Комбинациите в гамата са адаптирани към различните видове култури и техните фази на  развитие: Fertileader Viti, Fertileader Magical, Fertileader Alpha, Fertileader Vital имат доказано добри резултати от приложението при лозя, а Fertileader Gold, Fertileader Rame, Fertileader Magical, Fertileader Leos – при овощни насаждения.

Maxifruit подпомага наедряването на плодовете:

Патентованият комплекс NMX® осигурява максимално плододаване и подпомага растежа на растенията и в екстремни условия. Оптимизира и интензифицира процесите в растението:

 • Залагане на по-голям брой плодове
 • По-голям калибър на плодовете
 • Едновременно узряване на плодовете

При изготвяне на препоръка експертите на Тимак Агро се основават на почвения агрохимичен и листен анализ, за да предложат оптимална схема на торене, предвид конкретната агро-климатична ситуация. Ето няколко примера за успешни комплексни технологии:

В обл. Пловдив, при култура ябълки (6-годишни насаждения) и почвен тип кафява-горска почва с рН 6,5, са приложени следните технологии:

КОНТРОЛА: при основно подхранване с NPK 15-15-15: 28 кг/дка и листен тор: 0,4 л/дка е постигнат добив от 4 550 кг/дка

ТИМАК ТЕХНОЛОГИЯ: при запасяващото торене с Eurofertil® +36, в доза 25 кг/дка и пролетно подхранване с Fertileader Magical: (0,3 мл/дка) е постигнат добив от 4 800 кг/дка, или с 250 кг повече от контролата.

Правилно подбраната технология, съобразена с капковото напояване и почвено климатичните особености, се отблагодарява с налети гроздове, добра консистенция и калибърщ и повишаване захарността на лозовите масиви в общ. Руен: Постигнатите отличните добиви (с 20% повече от контролата) и високото качество на продукцията са благодарение на комбинацията от биостимулатори, водоразтворими и комплексни торове на Тимак Агро:

Приложената технология включва основно подхранване с  Eurofertil® +36 на една част от и Duofertil® TOP 34 на останалите парцели. Напролет, последователно са добавени комбинация  биостимулатори Fertileader RAME и Fertileader VITI, както и Maxifruit за стимулиране на растежа, наливане на зърната и увеличаване на захарността.

В обл. Бургас, при култура череши и почвен тип чернозем с рН 5,5 е приложена комплексна технология:

ТИМАК ТЕХНОЛОГИЯ:

Благодарение на комбинацията между гранулираните решения (Kalii Sprint и Sulfammo, в дози от 20кг/дка), водоразтворими и листни биостимулатори (Fertileader Alfa, Maxifruit и Fertileader Magical, в дози от 200-400 мл/дка) , е  постигнат добив от 1 800 кг/дка., който е представителен за района.

 

Тези формулации от гамата са комбинирани в атрактивни предложения, които ви дават възможност за преференциални условия*.