неделя, март 29, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Още седмица животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредитите

От това могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г.

Гардоприм Плюс Голд

Още седмица животновъдите кандидатстват за разсрочване на кредитите. До 10 януари 2020 г. е срокът, в който от Държавен фонд „Земеделие“ приемат заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“. От възможността за отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г. Облекчението се отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни преживни животни, на които са предоставени заеми за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г, казват от ДФЗ.

Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали животни от същото направление, за което са получили кредити. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

Подобна възможност имаше и пред картофопроизводителите, които можеха да подават документи за разсрочване на кредити, дължими към 27 ноември 2019 г., получени за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи за 2011 г.

NivaBG.com
Виктор Павлов