сряда, септември 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

ОСИГУРЕТЕ СИ ВЪРХОВА ЗАЩИТА НА ЖИТНИТЕ ПОСЕВИ ОТ БОЛЕСТИ С ЕЛАТУС ЕРА

Последна иновация на пазара на фунгицидите в сегмента на SDHI молекулите - Елатус Ера

ОСИГУРЕТЕ СИ ВЪРХОВА ЗАЩИТА НА ЖИТНИТЕ ПОСЕВИ ОТ БОЛЕСТИ С ЕЛАТУС ЕРА
Последна иновация на пазара на фунгицидите в сегмента на SDHI молекулите – Елатус Ера. Осигурява върхова защита на житните посеви от всички икономически важни болести. Благодарение на изключително добрата мобилност на активните вещества, Елатус Ера осигурява пълна защита на житните растения. Има дълго последействие и дава допълнителен зелен ефект за постигане на по-високи резултати.
• Силен
• Дълготраен
• Сигурен
Всички тези предимства ни дават правото да смятаме, че с Елатус Ера не само е дошла нова ера в растителната защита, а Синджента е компанията, която постави нови още по-високи нива в контрола на болестите при житните култури.

За подробна информация относно продукта и всички новости около Елатус Ера можете да посетите новия сайт https://www.syngenta.bg/elatus-era-micro
От този сезон ще можете да използвате най-новата система с дигитален софтуер от Синджента – Farmshots. Farmshots е система, която чрез сателитна технология визуализира невидими за човешкото око проблеми във вегетацията на културите.
И така вие, земеделските производители, можете с няколко стъпки да получите предписание за променливи норми на сеитба и приложение на продукти за растителна защита.
Технологията е чудесно решение за измерване на резултати и анализиране на отделните полета във вашето стопанство.
Регистрирайте се на сайта на Елатус Ера ще получите ексклузивно безплатно рипорт със състоянието на вашите полета.
За повече информация се обърнете към регионалните ни представители.