четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

От 13 март се подават документи по схемата за подпомагане на животновъди поели ангажименти за хуманно отношение към птиците

34,5 млн. лева ще си разпределят фермерите през 2018 г.

От 13 март в областните дирекции на фонд „Земеделие” всички животновъди могат да подават документи за подпомагане по схемата за компенсиране на поети доброволни ангажименти за хуманно отношение към птиците. Това съобщиха от ДФЗ днес. Бюджетът по схемата, който ще си разпределят фермерите през тази година е 34,5 млн. лева.. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на земеделски стопани – птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките за период от най-малко 5 години. Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица – 84 дни).

Птицевъдите могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:

 

  • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;

 

  • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт. Мярката се прилага само за родители от кокоши вид;

 

  • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата)

 

  • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Мярката се прилага само за бройлери.