четвъртък, март 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

От 22 февруари се заявяват корекции за газьола

Важи за фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти, а срокът е 5 работни дни

Настоящата инструкция има за цел да внесе яснота относно практическото приложение на схемата за държавна помощ Намалена акцизна ставка върху газьолаНастоящата инструкция има за цел да внесе яснота относно практическото приложение на схемата за държавна помощ Намалена акцизна ставка върху газьола
152Четения

В периода от 22 до 26 февруари 2021 г. земеделските стопани ще могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” за кампания 2020. На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти. Те ще се извършват в съответната общинска служба по земеделие, в която земеделските стопани са подали заявленията за държавна помощ за кампания 2020 г.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите “Растениевъдство” и “Животновъдство”.

Виктор Павлов