неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

От Браншовата камара на месодайното животновъдство излязоха с позиция в подкрепа на протестите на животновъдите

До 2020 г. ще се подпомагат овце и кози-майки само в планински райони и под селекционен контролДо 2020 г. ще се подпомагат овце и кози-майки само в планински райони и под селекционен контрол

От браншовата организация призовават да се прави разграничение между екстензивно и интензивно животновъдство

 

От българска камара  на месодайното животновъдство излязоха с позиция изпратена до президента Румен Радев, министър-председателя Димитър Главчев и министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите Георги Тахов и Петър димитров във връзка с протестите на животновъдите заради ограничаване на достъпа им до пашуване в националните паркове, в която се казва:

„Браншова камара на месодайното животновъдство нееднократно изрази опасенията си свързани с намерението на МОСВ за въвеждане на ограничения на+ достъпа за едри преживни животни до високопланински пасища, включително и в рамките на писмена процедура на КН на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023-2027). Считаме, че правата и законните интереси на земеделските производители от животновъдния сектор са нарушени. Държавата в лицето на Министерство на околната среда и водите, чрез управата на националните паркове създава обективни пречки за пашуването на едри преживни животни , поставяйки животновъдите в икономическа безизходица, без реакция.“

Според позицията на камарата проблемът с ограничаване на достъпа до пасищата в националните паркове е особено наболял за животновъдните стопанства, които се намират в близост до територията на парковете , за които няма други алтернативни възможности.

По думите им традиционната екстензивна паша на добитък е все по-често обект на атаки от страна на организации, които не успяват да представят пълната научнообоснована информация относно директното влияние на пасищни едри преживни животни.

От Българска камара на месодайното животновъдство настояват да се прави разлика между екстензивно и интензивно животновъдство и да не се нарушава екосистемата на националните паркове ако едрите преживни животни напуснат територията на парковете. Освен това от организацията подчертават, че българското говедовъдство не е индустриализирано и на териториите на националните паркове се използват само методи на екстензивно отглеждане на добитъка.

Отчита се намаляване в исторически план на популацията на едри преживни животни в парковете, като сред предимствата от природосъобразното използване на пасищата в националните природни паркове се посочват като бързото възстановяване и изграждането на силна екосистема, която е способна да усвоява десетки пъти повече въглероден диоксид чрез процеса на фотосинтеза, както и изпасване от животитне на сухия тревостой през лятото.

В планината, говедата са необходими на почвата, на хищниците и на цялата екосистема (вкл. насекоми, бръмбари, птици, лалугери). Най-благоприятният начин за подсилване, подсяване и увеличение на гъстотата на тревостоя е животинската тор. Освен това е научно доказано, че една крава разнася до 3000 семена на ден.

От организацията се обявяват в категорична подкрепа на правото на пашуване в националните паркове на едри преживни животни и за категоричното отхвърляне на екологична оценка № 5-4/2023 г. на стратегическия план. В писмото на камарата се посочва, че секторът на месодайното животновъдство ще очаква конкретен план за достъпа на едри преживни животни в парковете до 12 юни 2024 година.