четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

От COCERAL прогнозират повишаване на производството от зърнени и маслодайни култури в ЕС-27

Експертите очакват незначително свиване на площите с царевица

НАЗ организира информационна среща с участието на проф. Светла Бъчварова (Председател на Комисията по земеделие и храни в НС)НАЗ организира информационна среща с участието на проф. Светла Бъчварова (Председател на Комисията по земеделие и храни в НС)

Експертите от Европейската организация на търговците на зърно (COCERAL) прогнозират повишаване на производството на зърнени и маслодайни култури през текущата стопанска година, информира „Зерно Онлайн“. В своя мартенски отчет те оценяват реколтата от зърнени култури в ЕС-27 на 283,4 млн. тона, което е с 5,2 млн. тона над показателя за предходната година. В това число влиза реколта от мека пшеница от 126,6 млн. тона спрямо 118,8 млн. тона през 2019/20 година. Средните добиви от мека пшеница се прогнозират да достигнат до 582 килограма от декар спрямо 575 килограма от декар преди година, а сумарно засетите площи се очаква да достигнат до 21,7 млн. хектара.

Само за Великобританиясе очаква реколтата от зърнени култури да се увеличи с 4 млн. тона до 1,5 млн. тона при средни добиви от 820 килограма от декар. Освен това експертите прогнозират производството на  царевица да се увеличи с 1,2 млн. тона до 63,5 млн. тона, като за страната ни се прогнозира реколта от 3,8 млн. тона, а за Румъния от 11,7 млн. тона. Средните добиви от царевица за ЕС се прогнозират на 723 килограма от декар при незначителен спад на обработваемите площи с царевица до 8,78 млн.. хектара.

Що се отнася до маслодайните култури, от  COCERAL прогнозират общо производство за страните от ЕС от 29,6 млн. тона, което е незначително повишение спрямо показателя за предходната година. В това число влизат 16,5 млн. тона  рапица, 9,9 млн. тона слънчоглед и 3,1 тона соя.