понеделник, юли 6, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Най-голямо увеличение има в броя на отглежданите биволи и месодайните крави
ПРСР 2014-2020

От днес: Фермерите кандидатстват по схемата за доилна техника

Най-голямо увеличение има в броя на отглежданите биволи и месодайните крави

Документи ще се приемат до 31 юли 2019 г.

От днес фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“.  Документи ще се приемат  до 31 юли 2019 г.

Държавната помощ цели стимулирането на земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

NivaBG.com
Виктор Павлов