сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Досега животновъдите получаваха помощи /субсидии/ по схемите за Национални доплащания
ПРСР 2014-2020

От днес: Фермерите кандидатстват по три схеми

Досега животновъдите получаваха помощи /субсидии/ по схемите за Национални доплащания

Заявления за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”

От 18 март ще бъде отворен прозорецът по следните три схеми – „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“, „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” и държавна помощ за компенсиране на материалните щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.

Заявленията за помощта по застраховките ще се приемат до 31 юли 2019 г., затова и фермерите имат време за реакция. Утвърденият бюджет по програмата е 1,5 милиона лева.

По-кратък е приемът за компенсиране на щетите за загинали селскостопански животни, като крайният срок по него е 29 март. По тази схема одобреният бюджет за тази година е 12 милиона лева.

От  днес 18 март до изчерпване на ресурса пък ще се приемат заявленията за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. Схемата беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на миналата година, като общият бюджет на помощта, която ще се прилага до 31 декември 2020 г., е в размер на 1,5 млн. лв.

По схемата ще се възстановяват до 50 % от извършените разходи за изграждане на мини мандри, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв. За отделните видове инвестиции са определени размери на максимално допустимите разходи, съгласно утвърдените указания  от министъра на земеделието, храните и горите.

Заявления за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, по място на осъществяване на инвестицията. При кандидатстване документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено изрично пълномощно. Средствата ще се изплащат по банковата сметка на кандидата, след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

NivaBG.com
Виктор Павлов