неделя, февруари 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

От днес розопроизводителите кандидатстват за извънредна помощ

Документите се приемат до 13-и юли

Розопроизводителите могат да бъдат спокойниРозопроизводителите могат да бъдат спокойни
240Четения

Розопроизводителите  могат да кандидатстват за отпускане на извънредна помощ de minimis от днес. Документите се приемат до 13-и юли. Целта на помощта е да се укрепи розопроизводството и да се запази и стимулира този традиционен и важен отрасъл за страната.

 Подпомагането се предоставя на площ, за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.Общият размер на предоставената помощ на един земеделски стопанин или предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2016 г. – 2018 г.). Размерът за подпомагането на хектар ще се определи от Министерство на земеделието, храните и горите, след подаване на всички заявления за участие по схемата.

Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи маслодайна роза. Стопаните могат да кандидатстват  в Областните дирекции на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ).

Виктор Павлов