петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

От днес: Земеделците подават заявления за помощи заради войната в Украйна

От 15 до 19 май 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по допълнителния прием на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през 2023. Съгласно решение на Управителният съвет на ДФЗ от 26.04.2023 г., възможността се предоставя на стопани, които не са успели да кандидатстват по обявения прием през месец април. Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 9 юни 2023 г.

 

Заявленията за подпомагане ще се подават в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

 

Условията за допустимост в различните сектори са разписани подробно в указанията за прилагане на държавната помощ, които са публикувани на сайта на ДФЗ.

 

Припомняме, че съгласно Указанията за прилагане на помощта, утвърдени на 28.03.2023 г. беше открит прием на заявления за подпомагане, в периода от 3 април до 13 април 2023 г. В този период бяха приети 36 255 заявления, от които 35 109 допустими за подпомагане. В края на април Държавен фонд „Земеделие“ изплати над 175 млн. лв. на земеделските стопани по държавната помощ.

 

 

Виктор Павлов