неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Отличия да най-големите иновации в агробизнеса

Заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков връчи отличия за научна разработка в конкурса за иновации. Събитието се проведе за четиринадесети път, в рамките на Международното селскостопанското изложение АГРА.

Победителите в конкурса за иновации бяха определени от комисия, председателствана от заместник-министър  Джиков. Той коментира, че надпреварата в конкурса е била изключително оспорвана, като тази година са участвали 13 научни института и 16 фирми. „Журито имаше нелека задача при оценяването, но съм щастлив, че са разработени всички тези иновативни продукти. Земеделието има нужда от иновации, особено в контекста на предизвикателствата, пред които сме изправени, като например климатичните промени”, каза още Тодор Джиков.

Аграрният заместник-министър връчи три отличия за научна разработка за „Иновативна интегрирана система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни полета“, „Адата” – най-новият български сорт фъстъци“ и за „Методология за получаване на секвестиран почвен въглерод в земеделието“. Отличени бяха съответно Институтът по полски култури-Чирпан и Институтът за космически изследвания и технологии към БАН, Институтът за растителни и генетични ресурси-Садово, както и фирма „Агвайзер“ ООД.

Комисията по иновации присъди и награди в разделите  –  „Машини и инвентар за растениевъдство“, „Технологии за растениевъдство“, „Машини и инсталации за животновъдството“, „Сортови семена и посадъчен материал“, „Торове и препарати за селското стопанство“, „Машини и технологии за производство на вина и спиртни напитки“ и за „Машини и технологии за хранително вкусовата промишленост“.

Виктор Павлов