понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Отново започва работата по Стратегическия план

МЗХГ проведе Консултативен съвет по животновъдство

Министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков откри Консултативен съвет по животновъдство, свикан по желание на бранша, във връзка със затруднената ситуация в сектора. От страна на министерството бе представена информация за възможностите за подпомагане на сектор „Животновъдство“ чрез схемите за държавни помощи, включително по „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“.

Животновъдите бяха запознати с развитието на преговорния процес по регламента на Стратегически план, обхващащ подпомагането по обвързана подкрепа и преразпределително плащане. Очаква се възможно най-скоро да бъдат приети и окончателните законодателни текстове на регламентите от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика след 2023 г.

Очаква се в сряда, 14 юли, да бъде проведено видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Целта е подновяване на работата по проекта на интервенции, които са обсъждани през предходната 2020 г. и началото на тази година. Този процес ще продължи в рамките на следващите няколко месеца, като проектът на Стратегическия план трябва да бъде подготвен до края на 2021 г.

Обсъдени бяха проблемите с виртуалните животни и разпределението на пасища, както и резултатите от извършени проверки.

Виктор Павлов