четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Отпада изискването за доказване на на доходи по подмярки 6.3 и 4.1.2

Целта на изменението е земеделските стопани да кандидатстват по-лесно

Отпада изискването за доказване на на доходи по подмярки 6.3 и 4.1.2. Това са новостите в Кампания 20202. Фермерите се запознават , с тях по време на информационните срещи за кампания 2020, е промяната в приема на две подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
Новото при тях е, че отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване. Целта на изменението е земеделските стопани да кандидатстват по-лесно, обясняват от ресорното министерство.
Подмярка 4.1.2 е планирана за първата половина на тази година. Тя отново ще е насочена към малките животновъдни стопанства, но в планинските райони. По подмярка 4.1.2 малките стопанства ще могат да се модернизират, като закупуват техника – доилни апарати, танкове за съхранение и т.н. Субсидията започва от 60%, като може да стигне до 70%. Максималният размер на един проект е 25 хил. евро.
Подмярка 6.3 е за стопани, които отглеждат между 20 и 100 овце или кози-майки. Общият бюджет е 6 млн. евро, а финансовата помощ – 15 хил. евро. Това е грантова мярка, при която финансирането се получава на два етапа – 10 хил. евро при плащане и 5 хил. евро при изпълнение на бизнес плана между 2-ра и 4-та година.

Виктор Павлов