събота, септември 19, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Отпускат финансиране за още 260 проекта по подмярка 6.1

Към 6 януари 2020 г. са сключени общо 853 брой административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

380Четения

260 млади земеделски стопани ще получат финансиране. Доклад на МЗХГ гласи,че се увеличава бюджета по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ с 6 600 000 евро или 12 908 280 лева.С увеличението се осигурява възможност за сключване на административни договори с над 260 млади земеделски стопани, подали проектни предложения в рамките на процедурата, които са оценени с висок брой точки съгласно критериите за оценка, в т.ч. проектни предложения, попадащи в обхвата на сектор „Животновъдство“.
В доклад се посочва, че в периода 15 март – 14 юни 2018 г. са подадени общо 1 658 броя проектни предложения, представени от млади земеделски стопани, по които е заявена финансова помощ в размер на левовата равностойност на 41 450 000 евро.

При окончателния етап от предварителната оценка на проектните предложения стана ясно, че на по-нататъшно разглеждане подлежат общо 1145 проектни предложения. Те са оценени с най-малко 35.96 точки съгласно критериите за подбор на проекти по процедурата.

Към 6 януари 2020 г. са сключени общо 853 брой административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Държавен Фонд „Земеделие“ също така информира, че от подадените 1 145 проектни предложения в рамките на процедурата 27 са одобрените проекти, по които кандидатите са отказали да сключат договор, 33 е броят на оттеглените проектни предложения, а общо 126 са проектните предложения, които не преминават на етап „Техническа и финансова оценка“.

В тази връзка, общо 106 е броят на проектните предложения, които са преминали успешно на етап „Технически и финансова оценка“, но за които не е наличен бюджет след извършената оценка от страна на ДФ „Земеделие“. Общо 30 от съответните проектни предложения са представени от кандидати, в чиито стопанства се отглеждат животни.

NivaBG.com
Виктор Павлов