четвъртък, декември 5, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Отварят прием за отстъпка от акциза за газьола

Ставката на литър ще бъде определена по-късно въз основа на подадените заявления

От 11 до 29 септември в общинските служби „Земеделие” ще се приемат заявления за по-евтин газьол
612Четения
NivaBG.com

На 09.09.2019 г. стартира прием на заявления по схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Той ще продължи до 27.09.2019 г.
Бюджетът на помощта за тази година е 84 млн. лева. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г. Земеделските стопани трябва да подадат заявления за държавна помощ в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво.
Документите по отношение на прилагането на схемата и образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХГ.

NivaBG.com
Виктор Павлов