понеделник, януари 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Отварят приема по мярката за хуманно отношение към животните от 30 ноември

Фермерите ще могат да променят до 10% от животинските едiници без да поемат нови ангажименти

292Четения

От 30 ноември ще бъде отворен приемът на зaqвления по мярката за хуманно отглеждане на животните, съобщава фонд „Земеделие”. Заявките за плащане ще се приемат от 30 ноември до 31 декември 2018 г. в областните дирекции на институцията.    В рамките на обявеният прием, земеделските стопани могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, при подаване на заявка за плащане, без да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10 на сто от одобрените животински едiници  и не могат да заявят нова дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент.

Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното отношение към едрите и дребни преживни животни.