събота, юни 25, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Отвориха приема на проекти и по подмярка 4.3

Максималната стойност на даден проект е до 6 млн. евро

От земеделското министерство съобщиха, че е отворена за прием мярката за инвестиции в реконструкция и изграждане на хидро-мелиоративна инфраструктура. Единственият кандидат по процедурата е държавното предприятие „Напоителни системи“ ЕАД, а предвиденият бюджет на приема е над 107 млн. лева.

Максимално допустимата стойност на един проект е равна на левовата равностойност на 6 млн. евро, като финансирането на одобрените проекти ще е 100% на 100%. По процедурата се подпомагат дейности, свързани с материални и нематериални инвестиции за реконструкция и модернизация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения за напояване.