петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Пандемията ускори внедряването на IoT в земеделието

Проучване показва, че над 50 % от фермерите са въвели решения, базирани на IoT след началото на пандемията

Министър-председателят Бойко Борисов разпореди на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов държавно предприятие „Напоителни системи” да поеме възстановяването на скъсаните диги край СвиленградМинистър-председателят Бойко Борисов разпореди на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов държавно предприятие „Напоителни системи” да поеме възстановяването на скъсаните диги край Свиленград

Пандемията с коронавируса е ускорило въвеждането на „Интернет на нещата“ (IoT) в земеделието съобщава порталът winetitles.com позовавайки се на Inmarsat лидер в глобалните спътникови комуникации.

Участвалите в допитването включително производители на култури, производители на оригинално оборудване, доставчици на услуги и животновъдни предприятия, съобщават, че COVID-19 е показал колко важно е значението на IoT за техния бизнес, като много от тях ускоряват внедряването на IoT в отговор на пандемията.

4/5 от участвалите в допитването са декларирали, че вече са развили напълно поне един проект свързан с внедряването на IoT базирани решения, като 53% от тях са направили това в последната година. От останалите 20% от респондентите в селското стопанство, които все още не са приели IoT под каквато и да е форма, всички те или го изпробват в момента, или планират да внедрят поне един проект за IoT през следващите две години.

86% от респондентите посочват, че имат или възнамеряват да ускорят приемането на Интернет на нещата в отговор на предизвикателствата, свързани с COVID-19. В това число се включват 46% от участвалите, които са заявили, че са ускорили внедряването на IoT базирани решения, 29% които възнамеряват да го направят през следващата година и 11%, от фермерите които са декларирали че го планират в следващите 24 месеца.

За над половината или 60% от участниците са предизвикателствата които са се изправили пред предизвикателства за бизнеса си в периода на пандемията подчертават значението на IoT. По този повод Стивън Томпкинс, директор по развитие на пазара в Inmarsat, каза: че „въпреки че селскостопанският сектор се справи добре с пандемията, както при повечето индустрии, той се сблъска с предизвикателства, особено по отношение на наличността на работна ръка и въздействия върху веригата на доставки “.

В резултат на това селскостопанският бизнес или ускори внедряването на IoT проекти, или планира да го направи през следващите няколко години, като по -голямата автоматизация и спестяването на разходи се разглеждат като най -големите двигатели.

„Виждали сме, че земеделските производители поемат все повече и повече решения, които им позволяват да работят дистанционно, от автономен контрол на напояването до най -новите технологии за прецизно земеделие, демонстриращи повишена вяра в технологията.“

Любопитен факт е, отбелязва се в информацията, че пандемията е довела до увеличаване на зависимостта на земеделските производители от Интернет 4.0 и е катализирала развитието на проект свързани с въвеждането на IoT базирани технологии

Свързаността, управлението на данни, недостигът на умения, заплахите за сигурността и нивата на инвестиции продължават да бъдат предизвикателства, тъй като световните производствени и снабдителни вериги стават все по -цифровизирани и преплетени.