понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Първите договори по подмярка 8.6 са подписани

Проектите чакаха да бъдат подписани цели три години

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов подписа първите договори по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Тя е част от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

„Връчвам нови 15 договора по три подмерки от ПРСР 2014-2020 г. с обща стойност на инвестициите от 17 млн. лв. и субсидия от над 8,5 млн. лв. Сред тях са и първите три проекта по горската подмярка 8.6, които чакаха да бъдат подписани цели три години. Безвъзмездната финансова помощ за тях е на стойност от близо 864 000 лв.“, каза Михайлов. Той припомни, че приемът по процедурата е проведен от 27 април до 31 юли 2018 г.

Изпълнителният директор на Разплащателната агенция връчи още 12 договора по ПРСР 2014-2020 г. Шест от тях, с финансова помощ от 5,7 млн. лв., са по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Още шест проекта, със субсидия от над 2,115 млн. лв., бяха подписани по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

„Наясно съм, че фонд „Земеделие“ е в дълг към всички бенефициенти, които дълго време очакват да получат „зелена светлина“ за реализация на своите инвестиции“, заяви Михайлов. Той подчерта, че институцията е отворена за всички, които имат желание да развиват не само своя бизнес, но и селското стопанство в България, да създават продукция с добавена стойност и нови работни места.

„Разплащателната агенция вече работи на пълни обороти, прозрачно, прецизно и честно. Очаквам обаче и Вашето отношение към нас да е основано на коректност и почтеност, за да си бъдем взаимно полезни“, каза в заключение Михайлов.

На церемонията по подписване на договорите по ПРСР 2014-2020 г. присъства и ресорният заместник – изпълнителен директор на ДФЗ Боряна Алексова.

Виктор Павлов