четвъртък, септември 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Общият бюджет схемата
Животновъдство

Пчелините с постоянен достъп до вода и ограда

Общият бюджет схемата

В личните стопанства могат се отглеждат до пет пчелни семейства.

1.46ХилядиЧетения

Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти /е публикувана за обществено обсъждане вчера. Промените в нея предвиждат постоянните пчелини да имат ограждение, осигуряващо безопасността на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни. Освен това е необходимо да са снабдени постоянно с вода и на входа да поставена информационна табела, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

В документа е посочено също така, че в личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до пет пчелни семейства.

До 15 ноември ще продължи обсъждането на новите изисквания.

NivaBG.com
Виктор Павлов