понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ГалерииРастителна защита

Ден на растителната защита 2015 г.

Ден на растителната защита 2015

Денят на растителнозащитника за първи път е тържествено честван на 16 януари 2006 г. в аулата на Аграрния университет – гр. Пловдив по повод 110 годишнината от издаването на първия нормативен акт на България в областта на растителната защита. 

През 2015 г. празникът отново се чества в Аулата на Аграрен Университет гр. Пловдив. 

История: На 16 януари 1896 г. е издаден указ на княз Фердинанд I, с който се утвърждава Законът за мерките против филоксерната зараза (чума по лозята) и за възобновяването на опустошените от нея лозя, обнародван в Държавен вестник, брой 50 от 4 март 1896 г., с който се поставя началото на растителната защита като част от селскостопанската наука

Вашият коментар