събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Площите с есенници в ЕС остават застрашени от болести и измръзвания

Експерти не изключват условия за измръзване на посевите през февруари

Зимната маслодайна рапицата е втората по значение маслодайна култура у насЗимната маслодайна рапицата е втората по значение маслодайна култура у нас

Най-високите средни температури през тази зима в цялата история на наблюденията, остават посевите с есенници в ЕС уязвими на болести, вредители и късни измръзвания, съобщава UkrAgroConsult. Експертите на Европейската служба за мониториг на аграрните култури не очакват резки температурни изменения до края на месеца, но не изключват условия за измръзване на културите през февруари. „Общият баланс на положителни и отрицателни ефекти върху посевите ще зависи от хода а сезона“, се казва в отчета на експертите.

Най-големи климатични аномалии в периода от 1 декември до 20 януари са се наблюдавали в Северна Франция и Централна Европа. „В южните райони декември е бил много мек, но януарските температури досега са били близо до средните. Все още е твърде рано за пълна оценка на въздействието на необичайно меките зимни условия върху потенциала за добива на реколтата. Един положителен ефект от меката първа половина на зимата е за късно засетите зимни зърнени култури“, се казва още в доклада.

Най-уязвими на измръзвания остават посевите в някои региони на Полша, Германия, Швеция и Балтийските страни, Беларус, Украйна и Русия.

Засушаване заради липсата на достатъчно валежи се наблюдава в някои региони на Европа- Южна Италия, Германия, Полша,Чехия и страните на Балканския полуостров, включително и у на. „В няколко от тези региони сухите условия преобладават от есента. През зимата тези условия засягат главно влагата на почвата и попълването на подземните води, вместо да имат пряко въздействие върху културите“, пишат експертите от MARS.