четвъртък, февруари 22, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до над 39 000 дка

След обновяване на канала, коефициентът на полезно действие ще достигне до 55%

 

Площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до 39 070 дка, съобщиха от агроведомството. Това ще стане възможно с предстоящата реконструкция на необлицовани участъци на основен напоителен магистрален канал и съоръжения с водоизточник язовир „Тракиец“. Към момента на подготовката на проекта коефициентът на полезно действие /КПД/ на участъка от канала е бил малко над 40% и чрез него е транспортирана вода до общо 1 499 дка. Очаква се след обновяването на канала КПД да достигне до 55%.
Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 6 713 049 лева без ДДС и той се осигурява по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР  2014-2020 г.