вторник, юли 23, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

По-малко обработваеми площи в ЕС до 2030 година

1.32ХилядиЧетения

Обработваемите площи в ЕС се очаква да намалеят до 2030 година, пише AgPress.eu базирайки се на последния прогнозен доклад за развитието на земеделието в периода 2018-2030 година. Площта се очаква да намалее от 178 милиона хектара през 2018 г. на 176 милиона хектара през 2030 г., като експертите отбелязват, че темпът на намаление на земеделските площи ще е по-слаб в сравнение с последното десетилетие. Те  прогнозират спад главно в площите с пшеница, трайни насаждения и ливади и пасища, докато увеличаващото се потребление на царевица за силаж ще доведе до увеличение на площите с фуражни култури до 22 млн. ха.

По отношение пазара на зърнени култури те прогнозират ръст в производството до 325 млн. тона до 2030 година спрямо 284 млн. тона през 2018 година. Основните причини за подобен ръст ще са перспективите за износ и увеличеното потребление на фуражи. Ратежът според експертите обачеще е ограничен заради слабото увеличение на доходността и географското ограничение на региона.

Заради наложените ограничения в политиката по отношение на биогоривата, експертите не очакват растеж в производството на рапица в ЕС до 2030 година. Увеличеното потребление на соя и протеинови култури като цяло ще окаже благоприятен ефект върху производството им, но делът на обработваемите земи с такива култури ще се запази на ¼. Потреблението на фуражи ще се увеличава основно заради ръста в производството на птиче месо, като през 2030 година се очаква да достигне до 275 млн. тона.

NivaBG.com