събота, септември 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Дойде ред и на биопроизводителите да алармират за липсата на пари
НОВИНИ

Под 7%:е длът на земеделсщите застраховки у нас

Дойде ред и на биопроизводителите да алармират за липсата на пари

Липсата на интерес у фермерите прави земеделските застраховки непривлекателен продукт, твърди браншът

183Четения

По данни на Асоциаията на българските застрахователи делът на земеделските застраховки на пазара е под 7%. “Проблемът със емеделске асрахови бързо набо сост ,  и е нербходимо да се говори эа него. Образуваха се две групи производители. От една страна са големите, стопанисващи много земя, собствена и наета, които не застраховат , разчитайки на разпределението на риска. От друга страна са малките фермери, чието производство е съсредоточено на едно две места. Те обача не дават достатъчно голяма съвкупност,  в резултат на което застрахователният продукт не  може да се разпростре върху достатъчно голяма извадка. Това прави земеделските застраховки губещ продукт, което се отразява и на фермерите, и на нас”, описа пед БНР ситуацията Светла Неснорова, председател на УС на Асоциациата на българските застрахователи.

В резултат на това застрахователите или намаляват обхвата на предлаганите застраховки, или увелочават цените, или  въобще спират да предлагат земеделски засрахови. Ситуацияга според нея създава един парадокс, от двете страни на който са застрахователи и фермери. Ето защо от асоциацията от доста времяегжворят за създаване на модел та застраховане със задължителен елемент що се отнася до природноте бедствия, който да обхване всички земеделски производители.

Несторова припомни още, че при неудовлетвореност от страна на производителите от предприетоте от застраховатали верки по обезщетения на щети от природни бедствия, единствено съда може да се произнесе по тяхната целесъобразност.

Тя подчерта още, че браншът следи новостите в областта на противоградовата защита и е натрупан   достатъчно опит и призова да се внимава да не се похарчат много пари за нищо.