понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро експертите съветват

Ето до кога се подават договори в общинските служби по земеделие (ОСЗ)

Срокът за регистриране на договорите за ползване на земи по споразумение се измества с един месец напред.

Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ЗСПЗЗ водят до изменения в правилника за неговото прилагане.

 

Това означава, че срокът за подаване на договори се променя  от 31 юли на 30 юни. До 30 юни ползвателите на земеделски земи трябва регистрират в общинските служби по земеделие (ОСЗ) договорите за ползване на земеделски земи по споразумение. ПРОМЕНИТЕ ВЛИЗАТ В СИЛА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2025 ГОДИНА. за стопанската 2025/2026 година.

Виж тук проект на документа