неделя, април 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Politico: Екологизацията на ОСП може да доведе до обезлюдяване на селските региони на Европа

В силно критичен анализ авторитетното издание Politico пише, че поставяйки фермерите като жертвени агнета на климатичните промени, Брюксел рискува да обезлюди селските региони на Европа и да подкопае доверието в програмите за опазване на биоразнообразието и климата. Причината е че Брюксел иска да представи блока като основен играч в борбата с климатичните промени на гърба на фермерите. Според авторите поставянето на амбициозни цели по отношение на климата е едно но прилагането им по места е съвсем друго.

За пример се дава Нидерландия, където след десетилетия на финансиране от Общата селскостопанска политика (ОСП), която дава приоритет на по-голяма продукция, сега на нидерландските фермери се казва, че са най-големите врагове в дебата за намаляване на вредните емисии. На фона на това тече екологизация на оСП, при която земеделските производители вече са намалили емисиите на парникови газове с 25% между 1990 и 2010 година. Основните опасения на фермерите са насочени към липсата на реализъм у еврократите при определяне на времеви рамки за постигане на поставените екологични цели. Фермерите се чувстват притиснати между това да намаляват вредните емисии и да се впишат в европейските цели за опазване на биоразнообразието.

Отбелязва се още , че за разлика от други индустрии като автомобилната в Германия, ядрената във Франция или големите фармацевтични компании в Ирландия разполагат с механизми да забавят желаните от Европа промени в регламентите, фермерите са поставени на олтара като жертвени агнета на климатичните амбиции на ЕС. Вредните емисии и произвеждани в земеделието се оценяват на под 2/3 от тези на други индустрии като производството на енергия.