четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Поливният сезон за 2021 г.започна

Язовирите на територията на страната разполагат с достатъчен обем за безпроблемното протичане

Започна  поетапното пускане на вода по напоителните канали в районите, в които са подадени заявления за доставка на вода за напояване, увериха от „Напоителни системи“ ЕАД. Обемът в язовирните съоръжения е достатъчен за безпроблемното протичане на поливния сезон в страната.

От Дружеството също така съобщиха, че каналната мрежа е в добро техническо състояние и са направени частични рехабилитации там, където е необходимо.

Цената на извършваната от „Напоителни системи“ ЕАД услуга „доставка на вода за напояване“ остава непроменена.

Язовирите на територията на страната разполагат с достатъчен обем за безпроблемното протичане на поливния сезон. Каналната мрежа на дружеството е в добро техническо състояние, като преди стартирането на поливния сезон са извършени частични рехабилитации, където е необходимо”, информират още от „Напоителни системи“.

Повече информация за методиката за формиране цената на услугата „доставка на вода за напояване“ ще намерите на сайта на Дружеството www.nps.bg.

Виктор Павлов