петък, декември 1, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Португалски производител на биогрозде повишава устойчивостта си чрез ифрови инструменти

Руи Флорес сред лозовите масиви, снимка EU CAP Network

дронове сензори и софтуерни приложения оптимизират работата в стопанството

За португалски производител на биогрозде прилагането на цифрови инструменти се оказаха решаваща стъпка за подобряване на процеса по вземане на решения. В материал на мрежата EU CAP Network се разказва историята на компания от региона на Алентежу внедрила в стопанството си както дронове и сензорика, така и софтуерни решения. За да постигнат идентифицираните цели за устойчивост, всички управленски процеси в компанията са базирани вече на цифровите технологии, които помагат както при управление на екипа, така и при разрешаване на различни технически задачи. Компанията Esporão S.A. отглежда органично грозде на около 702 ха
лозя и маслинови насаждения на 92 ха.

„Устойчивостта и намирането на баланс с природата е основната ни цел. В климат подобен на нашия, това може да е трудна задача за постигане. Ето защо ние се обърнахме към цифровите технологии“ казва Руи Флорес.

Регионът на Алентежу е известен със своя сух климат и екстремно високи температури. Наличието на разнообразни видове почви и съществуващото биоразнообразие допълнително усложняват решаването на задачата за постигане на баланс между земеделие и околна среда.

Според Руи Флорес дигитализацията има за цел да повиши познанията на хората и да подобри контрола над производствения процес, така че да се работи в синхрон с природата. За целта в стопанството използват дронове, сензорни системи и програми за цифрово управление с помощта на които събират повече данни, което от своя страна позволява прилагането на по-устойчиви практики. Те позволяват да се увеличат добивите, като в същото време се намали въздействието върху околната среда.

„Характеристиките на почвата, климатичните условия и топографията са от съществено значение за добивите и качеството на гроздето. Ето защо използването на всички тези инструменти ни дава предварителна информация за всички тези компоненти “, добавя той.

В ежедневната си дейност компанията е внедрила система за компютърно базирано управление на всички операции за улесняване на процеса на вземане на решения и оценка на всички решения, касаещи процеса на производство. Този продукт се основава на приложение за управление на стопанството и софтуер за планиране, достъпни онлайн. Чрез използване на географска информационна система се картографират отделните производствени парцели, която синтезира събраната информация в подробни тематични карти организирани по сектор, вид и сорт на гроздето, производствена линия и тип на почвата. Софтуерът позволява планиране на операциите на полето и задаване на задачи на работниците. Наличието на модул за обобщаване на данните помага за управление на процесите.

„Този софтуер ни позволява да записваме автоматично различни операции, да даваме оценки на работата на хората на полето и да правим отчети за производителността в стопанството“, казва още той.

Компанията планира да внедри нов софтуер комбиниращ географската информационна система и изкуствения интелект и така да обедини информацията за полето със система за управление на човешки и материални ресурси свързани със земеделската дейност. Според Руи Флорес този софтуер ще позволи на компанията да направи подробно управление на ресурсите които да се адаптират към устойчивостта на стопанството.