вторник, януари 26, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияНОВИНИ

Последен ден за деклариране на реколтата от грозде

Глобите за лицата, неподали декларации са до 1 000 лева за физически, и до 10 хил. лева за юридически лица

2.53ХилядиЧетения

На 15 януари изтича срокът, в в който според закона  за виното и спиртните напитки производителите на винено грозде подават декларации за реколта от, напомнят от грозде. Изпълнителната агенция по лозата и виното. Лицата, които са произвели от реколтата на текущата винарска година вино и/или гроздова мъст подават декларациите за произведени количества вино и мъст от последна реколта. Декларациите се подават по местонахождение на лозовите масиви в регионалните дирекции на агенцията или по пощата.

Произведените количества вино не декларират  лозари, произвеждащи по-малко от 1000 литра вино, което няма да се продава.

По Закона за виното и спиртните напитки тези, които не подадат декларация, ще бъдат глобени с до 1000 лева, ако са физически лица, и с до 10 000, ако са фирми.