четвъртък, декември 5, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Последен ден за тютюнджиите да подадат документи за помощи

Срокът за изплащане на помощта е до 10 работни дни след приема на заявленията

Тютюнопроизводителите ще получат субсидиите в началото на 2012 г.Тютюнопроизводителите ще получат субсидиите в началото на 2012 г.
262Четения
NivaBG.com

Изтича срокът за прием на документи по държавната помощ de minimis за тютюнопроизводители, претърпели финансови щети вследствие на неплатена продукция от страна на „Исперих – БТ“ АД за реколта 2010 г. и „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД – за 2016 г. Документи за кандидатстване могат да подадат тютюнопроизводителите, които не са имали възможност да подадат заявления за подпомагане по време на предходния прием по схемата, който беше от 15 април до 10 май 2019 г.

Заявления за подпомагане ще се приемат вкл. до 15 август 2019 г. Документите трябва да се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица. До 30.08.2019 г. е срокът за окончателно представяне на изискуеми документи. Срокът за изплащане на помощта е до 10 работни дни след приема на заявленията и представянето на всички изискуеми документи.
Земеделските стопани, които могат да кандидатстват за настоящата помощ de minimis, трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г., както и да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн и приемо-предавателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД за реколта 2016.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017-2019 г.), уточняват от разплащателната агенция.

Размерът на помощта de minimis за тютюнопроизводителите, претърпели финансови щети от предходни години е 3,2 млн. лв. След първия прием по схемата бяха изплатени над 2,1 млн. лв.

NivaBG.com
Виктор Павлов