неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

Пръскайте овошките овошките срещу брашнеста мана, черешова муха и плодови червеи

Вредители за периода: Брашнеста мана по ябълката, Огнен пригор по семковите видове, Ябълков плодов червей, Сливов плодов червей, Сливов семеяд, Беловинояди, Кръгломиниращ молец, Крушова листна бълха, Калифорнийска щитоносна въшка, Черешова муха, Източен плодов червей, Прасковен клонков молец, Ранно кафяво гниене, Брашнеста мана по прасковата.

Бюлетин растителна защита 9 / 2018

През първата и втората десетдневка  на месец май метеорологичните условия характеризиращи се с ежедневни превалявания  и широки температурни амплитуди между нощните и дневните температури, които благоприятстват развитието на редица гъбни патогени при трайните насаждения: 

Брашнеста мана по ябълката, Огнен пригор по семковите видове, Ябълков плодов червей, Сливов плодов червей, Сливов семеяд, Беловинояди, Кръгломиниращ молец, Крушова листна бълха, Калифорнийска щитоносна въшка, Черешова муха, Източен плодов червей, Прасковен клонков молец, Ранно кафяво гниене, Брашнеста мана по прасковата.

Струпясване по ябълката (Venturia inaequalis)

Констатирани са масови прояви на патогена по листата и начало на поява   по нарастващия завръз в редица области на страната в насаждения с пропуски в растителната защита. Културата се намира в чувствителна фенофаза относно причинителя на струпясването. Необходимо е да се третира през 8-10 дни за покриване на бързо нарастващата листна маса.  Да се използват ПРЗ със системно действие. Задължително условие за успешно опазване на плодовата продукция е редуването на различни активни бази и механизми на действие, като се има пред вид метеорологичните условия и степента на допусната зараза.

Разрешени ПРЗ:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ДОЗА/ДКА

Концентрация

Дифеноконазол СКОР 250 ЕК’

ДИФО 25 ЕК

ШАРДИФ 25 ЕК

ДИФЕНЗОН 25 ЕК

ДИФКОР 250 СК

0,02%

20 мл/дка

20 мл/дка

20 мл/дка

15мл/дка

Додин СИЛИТ 40 СК

СИЛИТ 544 СК

0,16%

125 мл/дка  от ВВСН 01 начало на набъбване на пъпките до 60 дни преди прибиране

Триадименол + фолпет ШАВИТ Ф 72ВДГ’ 0,2%
Тебуконазол + трифлоксистробин ФЛИНТ МАКС 75ВГ’ 0,02%
Тебуконазол + флуопирам ЛУНА ЕКСПИРИАНС’ 20-75 мл/дка
Ципродинил ХОРУС 50 ВГ 0,03-0,05%
Фенбуконазол КАРАМАТ 2,5 ЕК 200 мл/дка                                  във фенофази ВВСН 10-80
Пириметанил+ дитианон ФАБАН 120мл/дка                                    във фенофази ВВСН 53-77
Флуксапироксад СЕРКАДИС’ 25-30 мл/дка                     във фенофази ВВСН 53-81  разпукване на цветни пъпки-начало на узряване
Пентиопирад ФОНТЕЛИС СК 75мл/дка                           във фенофази ВВСН 10-74 Миши уши – размер на плода до 40 мм, изправяне на плода
и др. регистрирани ПРЗ

 

Брашнеста мана по ябълката (Podosphaera leucotricha)

Продължава разпространението на патогена и се увеличава  степента на нападение при чувствителните сортове. Продължете употребата  на системни фунгициди за едновременна борба със струпясването. С цел да се намали употребата на пестициди използвайте системните фунгициди, за едновременна борба със струпясването ‘- по този начин в таблицата са означени ПРЗ с регистрация и за двете болести.

 

Огнен пригор по семковите видове (Erwinia amylovora(Burrill) Winslow et al.)

Констатирани са повреди по време  на цъфтеж, по завръзите и по леторастите. При влажно време по завръза и летораслите се наблюдават капчици бактериален ексудат, който първо е  бял, а после покафенява след като изсъхне. Могат да се използват медни препарати, които нямат лекуващо действие, да се извършват оздравителните резитби на 10-15-25 см под видимото нападение, като се обеззаразява работния инвентар с чист спирт. Да не се извършва третиране с медсъдържащи ПРЗ в плододаващи насаждения. Да се  води борба срещу векторите.

 

Ябълков плодов червей (Cydia pomonella)

Наблюдаваме летеж и яйцеснасяне на пеперуди от първо поколение на неприятеля. Излюпване на гъсеници се очаква през втората и третата десетневка на месец май в различните области на страната. Излюпените гъсеници първоначално се вгризват под кожицата на плода, където се хранят, след което навлизат във вътрешността на плода и повреждат семенната кутийка.

Да се извършат две-три пръскания през 10-12 дни при констатиране на плътност над регистрираните  ПИВ( 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете). Регистрирани ПРЗ са:

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ДОЗА/ДКА

Концентрация

Алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК 12,5 мл
Делтаметрин ДЕЦИС 2,5 ЕК

ДЕЦИС 2,5 ЕК НОВ

0,03%

0,03%

ДЕЦИС 100 ЕК 7,5-12,25 мл/дка
ДЕКА ЕК/ ДЕША ЕК/

ДЕНА ЕК/ ПОЛЕЦИ/  

ДЕСИЖЪН

30 мл /дка  
МЕТЕОР СК 60 мл/100 л вода
Есфенвалерат СУМИ АЛФА5 ЕК/

СУМИЦИДИН  5 ЕК/

ОАЗИС 5 ЕК

0,02%
Ламбда цихалотрин КАРАТЕ ЗЕОН 5 СК 0,02%
Спинозад СИНЕИС 480 СК 20 – 37 .5 мл/дка
Спинеторам ДЕЛЕГАТ 250 ВГ 30 г/дка   ВВСН 71-87
Циперметрин АФИКАР 100 ЕК

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК/ЦАЙПЕР10 ЕК

30мл/дка

30мл/дка

Емамектин бензоат АФЪРМ ОПТИ

АФЪРМ 095СГ

200 г/дка

300г/дка

Делтаметрин + тиаклоприд ПРОТЕУС О-ТЕК 0,05-0,06%
Хлорантранилипрол + абамектин ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК 75мл/дка
Фосмет ИМИДАН 50 ВГ 150г/дка
Тиаклоприд КАЛИПСО 480 СК 0,02-0,025%
Хлорантранилипрол КОРАГЕН 20 СК 16-30 мл/дка

 

При биологично производство могат да  се използват: Мадекс Твин 10 мл/дка, Мадекс Топ 10 мл/дка с раб. р-р 40-120 л/дка + 0.5% захарен сироп за 100 л/дка вода, Синейс 480 СК 20-37,5 мл/дка с работен разтвор 100-125л/дка)..

 

Сливов плодов червей (Grapholita funebrana)

  Наблюдаваме излюпване и вредна дейност на гъсеници от първо поколение на неприятеля през втората десетдневка на месец май за различните области на страната. Излюпените гъсеници се хранят с месестата част на плодовете, като дълбаят ходове, насочени към дръжката. При констатиране на плътност над регистрираните ПИВ(1,0-1,5% пресни вгризвания в плодовете), да се извършат две  третирания срещу гъсеници от първо поколение.

Разрешени ПРЗ:

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ДОЗА/ДКА

Концентрация

Алфа-циперметрин ВАЗТАК НОВ 100 ЕК 0,0125%
Делтаметрин ДЕЦИС 2,5 ЕК

ДЕЦИС 2,5 ЕК НОВ

0,05%

0,05%

ДЕЦИС 100 ЕК 7,5-17,5 мл/дка
ДЕКА ЕК/ ДЕША ЕК/

ДЕНА ЕК/ ПОЛЕЦИ/  

ДЕСИЖЪН

50-70 мл/дка
Есфенвалерат СУМИ АЛФА5 ЕК/

СУМИЦИДИН  5 ЕК/

ОАЗИС 5 ЕК

0,02%
Спинеторам ДЕЛЕГАТ 250 ВГ 30 г/дка   ВВСН 71-87
Емамектин бензоат АФЪРМ ОПТИ 200 г/дка
Метоксифенозид РАНЕР 240 СК 0,03%
Ламбда цихалотрин+
тиаметоксам
ЕФОРИЯ 045 ЗК 150 мл/дка
Хлорантранилипрол КОРАГЕН 20 СК 16-30 мл/дка

 

Сливов семеяд ( Eurytoma schreinen)  

 

Сравнително нов неприятел за страната.  Освен сливата напада джанка, череша, вишна, кайсия и диворастящата трънка (Prunus spinosa). Особено чувствителни са сливите от сорт „Стенлей”. В последните години неприятеля се разпространи масово на територията на Северна България и по-сециално Търговищка обл.  и нанася икономически важни повреди в сливови градини, където се извършва биологично производство.

Морфологията и биологията на вида са подобни на тези при бадемовия семеяд. Възрастните са с дължина на тялото 4-6 мм. Имат черна глава с кафяви очи. Крилата са добре развити, прозрачни, покрити с фини космици. Яйцата са млечнобели, с дълга дръжка. Напълно развитите ларви са дълги 6-7 мм, без крака, с дъговидно извито тяло, със заострени преден и заден край.

Развива едно поколение годишно и зимува като ларва в опадалите мумифицирани плодове. През пролетта, при повишаване на средната дневна температура над 10°С, ларвите какавидират. Летежът на възрастните започва след края на цъфтежа на сливите, през месец април и продължава през месец май. 10-12 дни след цъфтежа, когато плодовете са достигнали дължина 1 см, женските пробиват месестата част на плода и снасят яйцата си във воднистата ядка на костилката. Ларвите се хранят със съдържанието на ядките. До  края на юни те са унищожили половината от ядката без да засягат обвивката. В една костилка завършва развитието си само една ларва.

Нападнатите плодове не се различават по външен вид от здравите. В опадалите плодове ларвите завършват развитието си и остават в костилките до пролетта на следващата година, когато какавидират.

Борбата се провежда по следния начин: чрез  Агротехнически мерки:

  • Събиране и унищожаване на нападнатите плодове, чрез изгаряне или заравяне на дълбочина повече от 50-70 см;
  • Изораване на междуредията и окопаване на ръка около дърветата.

Химична борба:

  • Първото пръскане се проведе след цъфтежа при опадане на първите венчелистчета и съвпада с борбата срещу черната сливова плодова оса;
  • Второ пръскане се провежда при масов летеж на семеяда;
  • Третото пръскане съвпада с първото третиране срещу първо поколение на сливовия плодов червей.

Няма разрешени за употреба инсектициди срещу сливов семеяд. Срещу бадемов семеяд е регистриран продукта Децис 2,5 ЕК с активно вещество делтаметрин в концентрация 0,04%.

 

Беловинояди – Голям овощен беловинояд (Ecoptogaster mali)

Малък бръчков беловинояд (Scolytus rugulosus)

През последните години повреди се наблюдават, както в  разсадниците и новосъздадени градини, така и в плододаващи насаждения.  Нападат всички овощни видове, като по-силни повреди се наблюдават при костилкови овощни видове. Възрастните от първо поколение се появяват през месец май-юни.  Хранят се допълнително, като се вгризват под пъпките или в основата на листните дръжки. Борбата е насочена срещу възрастните преди яйцеснасяне, тъй като ларвите водят скрит начин на живот. Да се извършат две пръскания през 10-12 дни. Могат да се използват фосфороорганичните, карбаматни и др. широкоспектърни  инсектициди. Регистриран инсектицид: Би-58 – 0,2%.

 

Кръгломиниращ молец (Cemiostoma scitella)

 Продължава развитието на първо поколение на неприятеля. В области с констатирано нападение от предходни години- Пловдив, Пазарджик, Видин, Стара Загора плътността е много ниска- под регистрираните ПИВ. При констатиране на плътност  над регистрираните ПИВ /2-3 броя яйца или мини средно на лист/ да се извърши второ пръскане в периода на масово излюпване на гъсеници от първо поколение с един от регистрираните ПРЗ: Акт.в-тво: бета цифлутрин  Дукат 25 ЕК 30мл/дка, Акт.в-тво: Алфа-циперметрин Вазтак Нов 100ЕК-0,015%, Алфамекс 100 ЕК-0,015%, Акт.в-тво: Делтаметрин  Децис 2,5 ЕК 0,04%, Делтамекс- 0,04%, Акт.в-тво: ЦиперметринСуперсект Мега 0,03%, Суперсект  екстра- 0,03% Акт.в-тво:ЕсфенвалератСуми Алфа 5 ЕК 0,02%, Сумицидин 5 ЕК-0,02%, Акт.в-тво: Гама цихалотринНексид 015 КС 0,04%, Акт.в-тво:ТиаклопридКалипсо 480 СК 0,02%,  Акт.в-тво: ХлорантранилипролКораген 20 СК-16-30 мл/дка с работен разтвор 70-150л/дка, Акт.в-тво: ДиметоатБи-58-0,15%, Акт.в-тво:АцетамипридМоспилан 20 СГ-25г/дка и др. ПРЗ….

 

Крушова листна бълха

Вредят  възрастни, ларви и нимфи, които смучат сок от леторастите и плодовете на крушата. Освен преките повреди, които причинява на дърветата, обикновена крушова листна бълха пренася фитоплазма, която запушва проводящите съдове и предизвиква закърняване и загиване на крушовите дървета. Наблюдаваме повишаване на популационната плътност  над регистрираните ПИВ (4-6% леторасти с колонии)  и отделяне на медена роса по нападнатите части от овощните дървета. Да продължат третиранията до преодоляване на допуснатото нападение с един от регистрираните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК, Алфамекс 100 ЕК 0,02%  Децис 2,5 ЕК Децис 2,5 ЕК НОВ Делтамекс-0,03% Децис 100 ЕК -12,25 мл/дка, Суми алфа 5 ЕК Сумицидин 5 ЕК 0,03%, Карате експрес ВГ/Нинджа/Форца 100-140 г/дка второ поколение-м.май, Димилин 25 ВП 0,04%, Синеис 480 СК 30-43,7 мл/дка, Масай ВП 25 г/дка, Протеус О-ТЕК* 0,05-0,06%, Натуралис 100-200 мл/дка.

 

Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosu)

Констатирано е начало на летеж на мъжки индивиди във феромонови уловки през последната десетдневка на месец април в  областите Пловдив и Пазарджик. Раждането на ларвите се очаква в края на месец май. Третирането е насочено срещу младите подвижни ларви, преди образуването на щитче и установяване на постоянно място. ПИВ е (0,5 бр. ларви на еднометрова клонка; 2-3% нападнати плодове).

 

Черешова муха (Rhagoletis cerasi )

Наблюдаваме  начало на летеж на черешова муха през първата десетдневка на месец май. Вреди  ларвата, която се храни с месестата част на плода.. Борбата е насочена срещу възрастното преди яйцеснасяне. Снася в зазряващите плодове-ориентировъчно 10-12 дни след началото на летежа. Да се спазват регистрираните карантинни срокове при употребата на ПРЗ, съобразени със сроковете на беритба. Регистрирани ПРЗ са: Акт.в-тво: Алфациперметрин – Вазтак Нов 100 ЕК 0,015% – КС 7 дни, Акт.в-тво: Делтаметрин –Децис 2,5 ЕК 0,03, Децис 100 ЕК 10-17,5мл/дка- КС 7 дни,  Акт.в-тво:Тиаклоприд– Калипсо 480 СК 0,02% – КС 14 дни, Акт.в-тво:  Ламбда-цихалотрин –Карате Зеон 5 КС 15 мл/дка – КС 7 дни, Акт.в-тво: Гама – цихалотрин –Нексид 015 КС 0,03% – КС 7 дни,  Акт.в-тво: Зета циперметрин – Фюри 10 ЕК 0,0125% – КС 21 дни, Акт.в-тво: Ламбда-цихалотрин + тиаметоксан -Ефория 045 ЗК 150 мл/дка – КС 14 дни, Акт.в-тво: Beauveria bassiana-Натуралис-100-200 мл/дка, Акт.в-тво: фосмет-Имидан50 ВГ-150г/дка ВВСН 79-81 и др. ПРЗ.

 

Източен плодов червей

 Констатирано е начало на излюпване и вредна дейност на гъсеници от първо поколение на неприятеля. Първо пръскане срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля извършете  при констатиране на плътност над регистрираните ПИВ: при млади градини – 2-3% нападнати леторасти;  плододаващи градини – 5% повредени леторасти или 2-3 бр.нападнати плодове

Регистрирани ПРЗ са: Акт.в-тво:бета-цифлутрин Дукат 25 ЕК 30 мл/дка; Акт.в-тво: индоксакарб Авант 150ЕК 0,0333% / 33,3мл/дка при праскови; Акт.в-тво: гама цихалотрин Нексид 015 КС 0,03%; Акт.в-тво: метоксифенозид Ранер 240 СК 0,03%; Акт.в-тво: емамектин бензоат Афърм опти 200 г/дка-при семкови 200-225 г/дка-при костилкови ВВСН 71-85; Акт.в-тво: есфенвалерат Суми-алфа 5 ЕК/ Сумицидин 5 ЕК/ Оазис 5 ЕК 0,02%; Акт.в-тво: алфа циперметрин Вазтак нов 100 ЕК 0,0125; Акт.в-тво: ламбда цихалотрин + тиаметоксам Ефория 045 ЗК 150мл/дка при праскови; Акт.в-тво: делтаметрин Децис 2,5 ЕК 0,04%  Дека ЕК/Деша ЕК/ Дена ЕК/Полеци/Десижън СК 50-70 мл/дкац Метеор 90 мл/100 л.вода; Акт.в-тво: спинеторам Делегат 25 ВГ 30 г/дка ВВСН 71-87; Акт.в-тво: тиаметоксам + хлорантранилипрол Лузиндо 40 ВГ 25 г/дка; Акт.в-тво: фосмет Имидан 50 ВГ 150 г/дка ВВСН 67-85; Акт.в-тво: хлорантранилипрол Кораген 20 СК 16-30 мл/дка; Акт.в-тво: Bacillus thuringensis, subsp. Кurstaki Рапакс 100-200 мл/дка и др. регистрирани ПРЗ

 

Прасковен клонков молец (Анарзия)

Наблюдаваме летеж на пеперуди от първо лятно поколение на неприятеля през първата десетднвека на месец май. При излюпване на гсениците и констатиране на плътност над регистрираните ПИВ (3% повредени леторасти) е необходимо да извършите 1-2 последователни  третирания през 10-12 дни.

Регистрирани ПРЗ са: Акт.в-тво: делтаметрин Метеор СК-90 мл/100 л вода Дека ЕК / Дена ЕК / Деша ЕК / Полеци / Десижън 50-70 мл/дка; Акт.в-тво:   есфенвалерат Суми-алфа5 ЕК/ Сумицидин 5ЕК/ Оазис 5 ЕК 0,02% – кайсии; Акт.в-тво: алфа-циперметрин Вазтак нов100 ЕК, Алфамекс100 ЕК 0,015%- кайсии; Акт.в-тво:  спинозад Синейс 480СК 20 мл/дка с работен р-р 100 л /дка; Акт.в-тво: спинеторам Делегат 250 ВГ 30 г/дка; Акт.в-тво: тиаметоксам+ хлорантринилипрол Лузиндо 40ВГ 25 г/дка – праскови; Акт.в-тво: хлорантранилипрол /ринаксапир/ Кораген 20СК 15-30 мл/дка бадеми, 16-20 мл/дка кайсии, праскови, нектарини; Акт.в-тво: Bacillus thuringensis subsp.kurstaki Рапакс 100-200 мл/дка и др. регистрирани ПРЗ

 

Ранно кафяво гниене

Установените поражения от патогена по цвета, леторастите  и плода при кайсии, сливи, череши и вишни, в съчетание с благоприятнните климатични условия налагат  да се извърши поредно третиране с един от регистрираните ПРЗ: Акт.в-тво: боскалид+ пираклостробин Сигнум 30/дка – праскови 60-75 г/дка – нектарини и кайсии ВВСН 57- 69; Акт.в-тво: дитианон Делан 700 ВДГ 0,05% – праскова; Акт.в-тво: ципродинил Хорус 50 ВГ 0,045% /45гдка/ – кайсия; Акт.в-тво: тиофанат-метил Топсин М 70 ВДГ 0,12% – кайсия; Акт.в-тво: тирам Тирам 80 ВГ 0,3% – череша, кайсия; Акт.в-тво: миклобутанил Систан 20 ЕВ 12,5-30 мл/дка/ 25-30 мл/100 л вода праскови, нектарини, кайсии, сливи ВВСН 11-77; Акт.в-тво:   фенпиразамин Пролектус 50 ВГ 80 г/дка – праскови и др. регистрирани ПРЗ.

 

Брашнеста мана по прасковата

След формиране на плодовете повредите се появяват по  плодчета, които са чувствителни до големина 2,5-3,5 см в диаметър. Да се третира през 10-12 дни с някои от регистрираните ПРЗ: Акт.в-тво: тебуконазол+флуопирам Луна експирианс 50 мл/дка; Акт.в-тво: дифеноконазол Скор 250 ЕК  0,02%, Дифкор 250 СК 20 мл/дка; Акт.в-тво: миклобутанил Систан 20 ЕВ 30 мл/100 л (15-36 мл/дка), Систан екозом ЕВ 65-200 мл/дка; Акт.в-тво: пенконазол Топаз 100 ЕК 0,03 %; Акт.в-тво: пираклостробин+боскалид Сигнум 45 гр/дка; Акт.в-тво: флуксапироксад Серкадис 15 мл/дка; Акт.в-тво: фенбуконазол Карамат 2,5 ЕВ 300 мл/дка и др. регистрирани ПРЗ

 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само разрешените за употреба продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и в разрешената доза! Продуктите за растителна защита се употребяват при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на растенията.

 

Утвърдени са сроковете за прилагане на държавна помощ по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Срок за отчитане и представяне на документи: до 30 май 2018 година.

 

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ !

Асоциация растителнозащитна индустрия (АРИБ) организира Система за събиране на опаковки от пестициди (ССОП).Оператор на ССОП е „Скалар Еко“ ЕООД,

тел: 082 840 279; 0876 208 860.