вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Правителктвото одобри 213 млн. лева за втората част от държавната помощ заради войната в Украйна

213 млн. лева ще бъдат прехвърлени като допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Парите вече са факт, нъй като днес бе публикувано постановлението на Министерски съвет № 108 от 9 август 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

В текста на ПМС пише следното: „Чл. 63. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. в размер на 213 000 хил. лв. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 8.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и в изпълнение на т. 2 от Решение № 173 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране за реализиране на политика в областта на земеделието за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.“

Това ще бъде втората част от средствата по държавната помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Първата част вече е изплатена на стопаните и тя бе в същия размер. Одобреният бюджет бе 213 млн. лв., разпределени по 102 млн. лв. за сектор „Животновъдство“ и 111 млн. лв. за „Растениевъдство“.

През 2023 г. бяха обявени 2 приема по схемата като приетите заявления са общо 36 802, от които 35 364 са допустими за подпомагане.

Общата сума, която трябва да получат стопаните през настоящата година, нотифицирана от ЕК, е в размер на 426 млн. лева.

Предстои да бъдат уточнени указанията за прилагане на схемата от страна на ДФ „Земеделие“

Виктор Павлов