сряда, септември 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Предизвикателствата пред земеделието във връзка с климатичните промени обсъждат учени и експерти на АГРА 2020

Новите зелени приоритети са сред фокус темите на дискусиите

Старите задължения на Селскостопанска академия (ССА) и част от текущитеСтарите задължения на Селскостопанска академия (ССА) и част от текущите

Две дискусии за предизвикателствата пред земеделието, свързани с климатичните промени и решенията на различни проблеми организират учени и експерти от ССА по време на специализираното изложение АГРА 2020 в Пловдив идната седмица. Сред основните теми ще бъдат новите зелени приоритети, като ще се предложат нови решения и научни подходи свързани с адаптирането към климатичните изменения, спецификите пред селекцията на зърнено-житните култури, възможностите за намаляване на екологичния отпечатък от животновъдството и други. Втората дискусия ще е посветена на проблемите пред растителната защита в условията на климатичните промени.Ето и подробна програма с темите на дискусиите.

Дискусионен панел 1 – 20.02.2020 г. от 13 часа в Зала № 2 на Палата № 6

Предизвикателства и решения за земеделието, свързани с климатичните и екологични промени.

Новите зелени приоритети в ОСП, научни подходи и иновативни решения, свързани с адаптиране към климатичните промени и намаляване на вредните въздействия върху околната среда.

проф. д-р Мартин Банов – Председател на Селскостопанска академия

Съвременни агроекологични подходи и агротехнически практики за устойчиво земеделие.

проф. дн Ирена Атанасова – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

Растителната селекция при зърнено-житните култури в отговор на климатичните и екологични проблеми.

доц. д-р Галина Михова – Добруджански земеделски институт

Възможности за оползотворяване на отпадни води от производството на розово масло.

проф. дн Иван Атанасов – Агробиоинститут, София

Възможности за намаляване на екологичния отпечатък в животновъдството.

проф. дсн Живко Кръстанов – Земеделски институт, Стара Загора

Представяне на проект на тема: “Мрежа за ефективен трансфер на знания за безопасно и икономически обосновано използване на отпадъчните води в селското стопанство в Европа” (SuWaNu Europe) .

доц. д-р Стефан Шилев – Аграрен Университет, Пловдив

Дискусионен панел 2 – 21.02.2020 г. от 13 часа в Зала № 2 на Палата № 6

Международната година на растителното здраве . Как да защитаваме по-добре растенията в променящия се свят?

Растителното здраве – същност, значение, предизвикателства.

проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

Състояние на мониторинга, прогнозата и сигнализацията в растителната защита.

гл. експерт Мария Томалиева, гл. експерт Мила Лазарова – БАБХ

Роля на почвения микробиом за почвеното плодородие и растителното здраве.

доц. д-р Галина Петкова – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

Заплахи за пчелите опрашители, свързани с растителното здраве.

проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

Състояние и проблеми на растителното здраве при зърнено-житни култури в условия на променящ се климат.

доц. д-р Веселина Манева, доц. д-р Дина Атанасова – Институт по земеделие, Карнобат

Вируси по зеленчуците – методи за диагностика и идентифициране.

гл. ас. д-р Ганчо Пасев – Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив

Традиционното знание в защита на растенията в променящия се свят .

доц. д-р Десислава Димитрова, гл. ас. д-р Теодора Иванова – ИБЕИ – БАН