събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Предложение: Нова помощ за картофопроизводителите по обвързаната подкрепа

Има предложение за нова интервенция по обвързаната подкрепа през 2024 г. – картофи за производство на семена.“По отношението на картофите, положихме неимоверни усилия за това да продължим обвързаното подпомагане за производителите на картофи. За съжаление обаче ние не срещнахме разбиране от службите на Комисията и по-скоро ни намерихме подкрепа от останалите държави за това обвързаната покрепа за картофи се запази. В този контекст, търсим други инструменти и финансови мерки, за да компенсираме този проблем с национални средства”, заяви Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“, МЗХ по време на Десетата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ.

За 2024 година предлагаме обаче нова интервенция за картофи в обвързаната подкрепа, която е картофи за производство за семена. Тази инициатива представлява важна стъпка към насърчаване на висококачественото производство и увеличаване на конкурентоспособността на българските земеделски стопани.
По данни на НАК през 2023 г. площите, заети с картофи, са около 55 хил. дка, а семепроизводствените площи – около 2600 дка.

“Вярвам и се надявам, че с тази интервенция по обвързаната подкрепа ще вдигнем семепроизводствените площи и ще произвеждаме качествен посадъчен материал и българските картофопроизводители ще купуват бг посадъчен материал. По този начин ще постигнем по-добра цена – по-ниска себестойност на картофите.”, каза още Джиков.
Прави се всичко възможно тази подкрепа да бъде одобрена от ЕК и тя да залегне в новите промени на Стратегическия план, така че всеки един картофопроизводител да има възможност да подкрепя финансово стопанството си, както и самото семепроизводство като бизнес, защото семепроизводството за каквито и да е зеленчукови култури е с висока добавена стойност.

Виктор Павлов