четвъртък, юли 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Предстоят промени в Наредби 3 и 5

Вергиния Кръстева обсъди новостите с представители на браншови организации

1.06ХилядиЧетения

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева се срещна с представители на браншовите организации от животновъдния сектор, както и от сектор „Плодове и зеленчуци“.  По време на срещата бяха обсъдени  измененията в Наредба №3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Те отразяват изпратена до Европейската комисия  нотификация, във връзка с ревизираните схеми, уреждащи изискванията за обвързано подпомагане за животни и за плодове и зеленчуци. Основните промени са насочени към  схемите за обвързано подпомагане за животни. В тях са прецизирани  условията за доказване на реализация на мляко и/или животни, включително и от животните от автохтонни и застрашени от изчезване породи.

В сектор „Плодове и зеленчуци“ измененията отразяват условията по нотифицираните четири схеми за подпомагане на зеленчуци полско производство и актуализиране на добивите от някои култури плодове и зеленчуци.

На срещата бяха обсъдени и най-съществените изменения в Наредба №5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Създава се възможност за уведомяване на бенефициентите по електронен път  за действия, свързани с подадените от тях заявления за подпомагане на посочен адрес на електронна поща. Измененията включват още облекчаване на процедурата за установяване на застъпванията.

Проектите за изменение и допълнение към наредбите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации за 30–дневен срок.

NivaBG.com
Виктор Павлов