събота, септември 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Преговарящите се споразумяха за бъдещите регламенти на новата ОСП

10% от средствата по селската програма ще са за малките- 25% за екологични мерки

Трите преговарящи страни – Съвет на ЕС, Европейска комисия и парламент постигнаха временно споразумение по съдържанието на новите регламенти, които ще определят ОСП след 2023 година информира AgPress.eu. По-високите амбиции за опазване на околната среда и климата, съобразени с целите на Зелената сделка, трябва да бъдат приложени от януари 2023 г. Новата ОСП ще осигури и по-справедливо разпределение на подкрепата особено за малки и средни семейни ферми и млади фермери.

Въз основа на по-прости правила, установени на ниво ЕС, всяка държава-членка ще изготви стратегически план за прилагане на политиката през следващите пет години. Това ще им позволи да вземат предвид местните условия. “Постигнатото днес споразумение бележи началото на реална промяна в начина, по който практикуваме земеделието в Европа. През следващите години ще защитим влажните и торфените земи, ще посветим повече земеделски земи на биологичното разнообразие, ще стимулираме биологичното земеделие, ще отворим нови източници на доходи за земеделските производители чрез въглеродно земеделие и ще започнем да коригираме неравенствата в разпределението на подпомагането на доходите, “ заяви Франс Тимерман.

За първи път ОСП ще включва социални условия, което означава, че бенефициерите ще трябва да спазват елементи от европейското социално и трудово законодателство, за да получат средства по ОСП.

Преразпределението на подпомагането на доходите ще бъде задължително. Държавите-членки ще преразпределят поне 10% в полза на по-малките ферми и трябва да опишат в стратегическия си план как планират да направят това.

Подкрепата за млади фермери ще има ново задължително минимално ниво от 3% от бюджетите на държавите-членки за подпомагане на доходите на ОСП за млади фермери (фермери до 40 години ). Това може да покрие подпомагане на доходи, инвестиции или помощ за започване на дейност за млади фермери.

Новата ОСП ще подкрепи прехода към по-устойчиво земеделие с повишена амбиция за климат, околна среда и хуманно отношение към животните. Това ще даде възможност за изпълнение чрез националните стратегически планове в съответствие със Зелената сделка и нейните основни стратегически документи.

Тя поставя по-амбициозни условия пред фермерите кандидатстващи за подпомагане като например заделянето на до 3% от площите в стопанството като непроизводствени, даващи възможност да се кандидатства по различни еко схеми.

Екосхемите ще бъдат задължителни за предлагане от държавите-членки. Този нов доброволен инструмент ще възнагради фермерите за прилагане на климатични и екологични практики (биологично земеделие, агроекология, интегрирано управление на вредителите и др.), Както и подобрения в хуманното отношение към животните. Държавите-членки трябва да разпределят най-малко 25% от своя бюджет за подпомагане на доходите за екосистеми, общо 48 милиарда евро от бюджета за преки плащания.

Най-малко 35% от средствата за развитие на селските райони ще бъдат разпределени за ангажименти за агроекология, които насърчават екологични, климатични и хуманни практики на животните..