събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Преходна национална помощ ще има само за „активни фермери“

През новия програмен период 2023-2027 г., само „активните фермери“ ще могат да кандидатстват и да получават Преходна национална помощ, включително и за тютюн, съобщи БНР. Новината заяви а Радио Благоевград Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, НАТ-2010 и президент на Европейската междубраншова организация в сферата на суровия тютюна – ELTI.

По думите му, заседанието е било най-важното от много години насам, не само защото е била отчетена една много добра стопанска 2022 г., но и защото са били начертани основните насоки за развитието на Сектор „Тютюн“ за следващите пет години.

„Новите щрихи са свързани с новите условия, на които трябва да отговарят бъдещите бенефициенти по няколкото финансови схеми, които предстоят. Най-важната е Преходна национална помощ, която както вече стана ясно, е с нова референтна рамка – годините 2016, 2017 и 2018. Най-голямата новост за тютюнопроизводителите е, че за да могат да кандидатстват по тази Схема и буквално от 1 март тази година да подават заявления, те трябва да бъдат „активни фермери“, според дефиницията на Европейската комисия. За да са “активни фермери”, българските тютюнопроизводители трябва да изпълнят едно от двете важни условия – да бъдат регистрирани по Наредба 3 (като регистриран земеделски производител) или  да бъдат регистрирани по Наредба 2 (регистрация в регистъра на тютюнопроизводителите). Това означава, че за да получат помощта, тютюнопроизводителите трябва да са регистрирани по един от тези два начина за всяка една година от 2023 до 2027 г.” – обясни Цветан Филев.

Експертът информира и за още една новост, а именно, че съгласно промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, всички нерегистрирани през 2016, 2017 и 2018 г. тютюнопроизводители, могат да го направят след деклариране на целия набор от документи до 1 март тази година. Така, те ще станат законни земеделски стопани, отглеждали тютюн през упоменатите три години.

„Всички, които са се регистрирали коректно в Регистъра на тютюнопроизводителите през тези три години, но не напълно, а сега са им установени фактически грешки в процеса на регистрация, може да отидат и да ги поправят до 1 март тази година. След тази дата, тютюнопроизводителят трябва да направи още две неща – първо да се регистрира като тютюнопроизводител за 2023 г. и второто – да подаде заявление за участие в Схемата Преходна национална помощ за новите години от 2016 до 2018. Тютюнопроизводителят има право да посочи една от трите години, която да му стане референтна рамка и актуална за целия програмен период до 2027 г.”, уточни още председателят на НАТ-2010.

Цветан Филев коментира и още една важна тема – ставките за различните сортове тютюна в новата Обща селскостопанска политика до 2027г.

„Ставките, които ще получат след месец и половина тютюнопроизводителите по старите условия за последен път, остават същите както през последните две години. След 2023г., Европейската комисия е фиксирала средства в размер на 40 милиона евро, с които ще започне 2023г. Тази сума ще намалява с 5% на годишна база, съответно и ставките ще падат с 5% надолу. Смятам, че от 15 до 20 хиляди тона тютюн ще бъдат референтните количества общо върху трите референтни години. Логиката говори, че сегашната ставка може би ще нарасне. Не знаем колко точно ще бъде, защото е правилно такива ставки да се калкулират след датата 1 март, когато всички тютюнопроизводители ще си актуализират данните за количества. Тогава вече, като се знаят общите количества, а и тези по сортовите групи, може да се смятат и единичните ставки. Тогава и тютюнопроизводителите ще получат ориентир коя година да определят като референтна, за да могат да се възползват от най-добрите условия“, сподели още Цветан Филев.

Виктор Павлов