четвъртък, април 18, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

През 2019: Ще има прием по седем мерки по ПРСР

По трите най-чакани мерки бюджетът за субсидии е над 80 млн. евро

Състояние на приеми по мерки от ПРСР през 2012 г.Състояние на приеми по мерки от ПРСР през 2012 г.
3.62ХилядиЧетения
NivaBG.com
Прием по седем мерки по ПРСР ще има през 2019 г. Това стана ясно от  публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019-та.
Графикът предвижда догодина да бъдат отворени седем мерки, като най-чакани от фермерите са подмерките 4.3, 6.3 и 16.4, стана ясно от публикацията на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Подмярката 4.3 „Инвестиции в инфраструкутра“ е планирана с бюджет от 50 465 860 евро, като приемът на проекти ще бъде от май до юли 2019 г.  Описанието на допустимите инвестиции извън земеделските стопанства включва капиталовложенията за намаляване загубите на вода, реконструкция на съоръжения за съхранение на вода за напояване, инвестиции в машини и съоръжения за напояване.
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще има бюджет от 22 млн. евро. Очаква се приемът на проекти да бъде отворен през май и да продължи до юни 2019 г. Максималната субсидия за едно стопанство по тази подмярка е 15 хил. евро.
Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ е друга дългоочаквана мярка по ПРСР, която ще се задейства догодина. Нейният бюджет ще бъде 8 млн. евро.
Целта на подкрепата по подмярка 16.4 е създаване и развитие на къси вериги на доставки и създаване и развитие на местни пазари. Подпомагането ще обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. Според проекта мярката ще бъде отворена през септември 2019 г., а проектни предложения ще се приемат до октомври същата година.
Трите най-чакани от земеделските стопани мерки ще разполагат с бюджет на стойност над 80 млн. евро.
NivaBG.com
Виктор Павлов